Animalia palkitsi valtioneuvoston jäseniä


– Pro Animalia oikeusministeri Tuija Braxille, Anti Animalia pääministeri Mari Kiviniemelle

Animalian tiedote 4.10.2010

Eläinsuojeluliitto Animalia luovutti tänään, Kansainvälisenä Eläinten päivänä, vuoden 2010 Pro ja Anti Animalia -palkinnot. Perinteisesti Eläinten viikolla jaettavat huomionosoitukset menivät tällä kertaa molemmat valtioneuvoston jäsenille: Pro Animalia oikeusministeri Tuija Braxille määrätietoisesta työstä eläinten rikosoikeudellisen aseman parantamiseksi ja Anti Animalia pääministeri Mari Kiviniemelle turkisten käytön edistämisestä, läheisestä yhteistyöstä turkisalan kanssa ja taloudellisen vaalituen vastaanottamisesta turkisalalta vailla halua avata vaalirahoitusta tarkemmin.

Palkintojenjakotilaisuudessa Helsingissä Vanhan Kuppilassa oli läsnä ministeri Brax, pääministeri Kiviniemi ei päässyt paikalle ulkomaanmatkan vuoksi.

”Palkintojen tämänvuotiset saajat osoittavat, että samankin hallituksen ja hallitusohjelman sisällä on mahdollista toimia hyvin eläinsuojeluhenkisesti ja eläinten asemaa määrätietoisesti parantaen, tai täysin päinvastoin”, kiteyttää Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara.

Brax uudelleenkirjoittaa lakia eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi,
Kiviniemen turkiskytkökset järkyttivät

Oikeusministeriö on ministeri Braxin johdolla tuottanut lakiesityksen törkeän eläinsuojelurikoksen lisäämisestä rikoslakiin ja eläintenpitokieltorekisterin perustamisesta. Braxin asettama työryhmä on myös ehdottanut lakiin lisättäväksi säännöksen törkeästä metsästysrikoksesta sekä siitä tuomittavasta metsästyskiellosta, joka olisi nykyistä pidempi.

”Braxin toimintaa on sävyttänyt näkemys, jonka mukaan eläinten kohtelu ja siihen liittyvät ongelmat ovat merkittävä poliittinen kysymys, jonka suhteen on toimittava ja muutettava asioita, eikä ainoastaan puhuttava eläinten hyvinvoinnin tärkeydestä”, Animalian Salla Tuomivaara kiittelee.

”Pääministeri Kiviniemi puolestaan on poliittisen uransa ajan toiminut turkisten käyttöä edistäen ja puolustaen turkistarhausta, esimerkiksi esiintyen mediatapahtumissa, kuten Linnan juhlissa, turkisasusteissa. Nyt on käynyt ilmi, että sekä pääministerillä että hänen puolisollaan on tiiviit taloudelliset sidokset turkisalaan ja sen keskeisiin vaikuttajiin. Valtioneuvoston jäsenenä ja nyt pääministerinä Kiviniemi osallistuu turkisalan kannalta keskeiseen päätöksentekoon ja näin voimakkaiden sidosten pitäisi olla tiedossa”, Tuomivaara kritisoi.

Pääministeri itse on toiminut rahastonhoitajana tukiyhdistyksessään, jonka puheenjohtajana toimii Turkistuottajien viestintäjohtaja. Kiviniemi ei ole suostunut yksilöimään, mistä tämän yhdistyksen kautta hänelle kanavoitu vaalituki on peräisin. Se kuitenkin tiedetään, että Turkistuottajat Oyj on tukenut vajaalla 1 700 eurolla Kiviniemen kampanjaa, samoin kuin aiempia pääministereitä. Kiviniemen puolison omistama mainostoimisto on toteuttanut vuosina 2009 ja 2010 turkistuottajien mainoskampanjat, joista ensimmäinen herätti runsaasti paheksuntaa yrityksessään leimata eläinsuojelijat ja eläinsuojelupyrkimykset.

Palkintojen luovuttamisen jälkeen Animalian Eläinten päivän tilaisuus jatkui keskustelulla, jossa esseisti Antti Nylén ja Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara ruotivat lihansyönnin sukupuolisidonnaisuuksia historioitsija, kolumnisti Jukka Relanderin johdolla.

Aikaisemmin päivällä Eläinten päivää juhlittiin Kolmen sepän aukiolla eläinsuojelujärjestöjen – Fauna, SEY, Animalia ja Kodittomien koirien ystävät – yhteisessä telttatapahtumassa.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara, p. (09) 720 65 910, 050 384 5072

Tiedottaja Tanja Eskola, p. (09) 720 65 914, 050 302 81 70

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@animalia.fi