Edistystä eläinsuojelurikosten rangaistuksissa


SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton tiedote 29.4.2009

SEY sekä useat muut eläinsuojelujärjestöt ovat jo vuosien ajan kampanjoineet eläinsuojelurikosten tuomioiden tiukentamiseksi. Myös oikeuskäytäntöjen muihin puutteellisuuksiin ja porsaanreikiin on pitkään haluttu muutosta. Oikeusministeriön työryhmä julkaisi tänään ehdotuksensa eläinsuojelurikoksia koskevien seuraamusten tehostamisesta. SEY kiittää työryhmää siitä, että se näyttää ottaneen vakavasti järjestöjen ja kansalaisten yhä kasvavan huolen eläinsuojelurikosten rangaistusten tasosta. Kuitenkaan mm. eläintenpitokieltojen tehottomuuteen ja niiden valvontaan, joka on ollut yksi räikeimmistä epäkohdista, ei näytetä vieläkään saadun toimivaa ratkaisua.

Työryhmä esittää useita muutoksia eläinsuojelurikoksiin liittyen. Työryhmä ehdottaa mm. että lakiin lisätään säännös törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Törkeän eläinsuojelurikoksen maksimirangaistukseksi ehdotetaan neljää vuotta vankeutta tämänhetkisen maksimirangaistuksen ollessa kaksi vuotta. Työryhmä ehdottaa mm. myös, että eläintenpitokielto ulottuisi jatkossa koskemaan myös eläimen omistamista nykyisen käytännön sijaan, joka on koskenut ainoastaan eläinten hoitoa ja hyvinvointia. Eläintenpitokielto määrättäisiin aina pysyvänä henkilölle, joka on syyllistynyt törkeään eläinsuojelurikokseen tai jos henkilö on aikaisemmin tuomittu määräaikaiseen eläintenpitokieltoon.

SEY on pitkään kampanjoinut useiden tiukennusten puolesta ja on edellä mainituilta osin tyytyväinen työryhmän esitykseen. ”On kiitettävää, että muutamiin eläinten hyvinvointiin vaikuttaviin epäkohtiin on ehdotettu korjaavia muutoksia”, sanoo SEYn toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

Työryhmän ehdotuksessa on myös puutteita. Eläintenpitokieltojen määräämiseltä ovat aikaisemmin puuttuneet selkeät ja yhtenäiset ohjeet ja käytännöt. Eläintenpitokieltojen valvonta on ollut käytännössä miltei mahdotonta, mikä on ollut yksi pahimmista epäkohdista suomalaisessa eläinsuojelulainsäädännössä. Työryhmän esittämä rekisteri on askel oikeaan suuntaan, mutta ei ratkaise perusongelmaa: valvonnan puutteellisuutta. Eläinsuojeluvalvonta on edelleen liiaksi vapaaehtoisverkoston harteilla.

SEY pitää työryhmän ehdotuksia pääosin hyvinä, mutta muistuttaa, että toteutuessaankaan ehdotukset eivät eläinten ongelmia ratkaise. Eläinsuojelurikosten osalta koko viranomaisketjulla tulisi olla asianmukainen ammattitaito käsitellä eläinsuojelutapauksia. Ilman tätä ei ketjun loppupään tehostamistoimilla ole todellista vaikutusta eläinten hyvinvointiin.

SEY vaatii, että työryhmän ehdotus muutetaan käytännön toimenpiteiksi mahdollisimman pikaisesti. ”Järjestöjen ja kansalaisten huolen eläinten hyvinvoinnista on lopultakin muututtava konkreettisiksi toimenpiteiksi. Päättäjien on ryhdyttävä täyttämään näitä odotuksia”, vaatii Ylisirniö.

SEYn edustajana työryhmässä on toiminut liiton entinen toiminnanjohtaja ja valtakunnallisen eläinkoelautakunnan puheenjohtaja, OTK Risto Rydman. SEY oli ainoa eläinsuojelujärjestö, jolla oli edustaja työryhmässä.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö etunimi.sukunimi@sey.fi, p. 050 371 2740

Koko mietintö on ladattavissa Oikeusministeriön sivulta (PDF)