Eduskunta


Kansanedustajat tekevät lukuisia eläimiin ja eläinsuojeluun liittyviä kirjallisia kysymyksiä, talousarvioaloitteita ja lakialoitteita vuosittain. Seuraamalla edustajien toimia saa käsityksen siitä, miten kunkin heistä suhtautuu eläinsuojeluun ja siihen liittyviin asioihin. Alla olevien linkkien takaa löydät juuri kyseisen puolueen kansanedustajien tekemät aloitteet eläimiin liittyen. Puolueiden sivuille on myös koottu puolueiden vastaukset Animalian ja SEYn syksyllä 2013 tekemään eläinpoliittiseen kyselyyn.

Eduskunta on valtion lainsäädäntövaltaa ja budjettivaltaa käyttävä elin.

Eduskunta on valtion lainsäädäntövaltaa ja budjettivaltaa käyttävä elin.

Keskusta
Kokoomus
Kristillisdemokraatit
Perussuomalaiset
RKP
SDP
Vasemmistoliitto
Vihreät

Allaolevat hakusanat vievät eduskunnan valtiopäiväasiakirjojen tietokantaan, josta voit selata tehtyjä aloitteita asiasanojen perusteella. Tietokantaan voi tutustua myös Kansan muisti -yhdistyksen sivustolla osoitteessa kansanmuisti.fi/topic. Syötä hakuun alla näkyviä hakusanoja.

Eläimet
Eläimistön suojelu
Eläinaktivismi
Eläinkokeet
Eläinlääkintä
Eläinlääkärit
Eläinsuojelu
Eläintarhat
Eläintaudit
Hevostalous
Hirvieläimet
Hylkeet
Hyönteiset
Kalastus
Kananmunat
Karjatalous
Kissat
Koirat
Kotieläimet
Kotieläinjalostus

Kotieläintuotanto
Lammastalous
Liha
Linnut
Luonnonsuojelu
Maatilatalous
Maito
Metsästys
Petoeläimet
Porotalous
Riistanhoito
Siipikarjatalous
Sikatalous
Turkistalous
Turkistarhaus
Ympäristönsuojelu