Eläinsuojelujärjestöt huolissaan: hallitusohjelmassa ei mainita sanallakaan eläinsuojelua


Normien purku voi olla eläinsuojelulle suuri uhka

Tavoitteenamme on onnellinen eläin.

Alkanutta hallituskautta on pidetty eläinsuojelullisesti ratkaisevan tärkeänä, sillä edelliseltä hallitukselta jäi kesken sekä useita vuosia työstetty suurhanke eläinsuojelulain kokonaisuudistus että turkisasetuksen uudistus. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Eläinsuojeluliitto Animalia ihmettelevätkin eläinsuojelulain täydellistä poissaoloa uudesta hallitusohjelmasta.

– Uudessa hallitusohjelmassa ei mainita lainkaan eläinsuojelua tai kesken olevia eläinsuojelulainsäädännöllisiä uudistuksia. Sen sijaan maatalouden ja ruuantuotannon kannattavuuden turvaamisesta puhutaan paljon, kommentoi Eläinsuojeluliitto Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara tuoretta hallitusohjelmaa.

Maatalouden kannattavuutta pyritään parantamaan muun muassa normeja purkamalla ja valvontaa ja sanktioita kohtuullistamalla.

– On ehdottomasti varmistettava, että maatalouden kannattavuutta ei yritetä parantaa eläinten hyvinvoinnin kustannuksella. Normien purku on uhka eläinsuojelulle, ja tavoite voi pahimmillaan heikentää eläinten hyvinvointia jopa nykyisestään, sanoo SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

– Eläinsuojelulain uudistaminen on joka tapauksessa välttämätöntä, sillä laki on 20 vuotta vanha, ja eläinten hyvinvoinnin edellytyksistä on olemassa runsaasti uutta tietoa, Pulli jatkaa.

Myös viime kaudella kesken jäänyt turkiseläimiä suojelevan asetuksen uudistaminen on vietävä loppuun niin, että turkiseläinten hyvinvointi nostetaan Suomessa vähintään muiden pohjoismaiden tasolle.

– Hallitusohjelmassa linjataan, että Suomi on osa pohjoismaista arvoyhteisöä. Tämä on näytettävä toteen myös eläinsuojelun kohdalla. Eläinten eettinen kohtelu on keskeinen osa pohjoismaista arvopohjaa, Pulli ja Tuomivaara korostavat.