Eläinsuojelujärjestöt ja Suomen eläinlääkäriliitto muistuttavat eläinsuojeluvaltuutetun viran perustamisesta


Eläinsuojelujärjestöt ja Suomen Eläinlääkäriliitto ovat tänään lähettäneet ao. kirjeen eläinsuojeluvaltuutetun viran perustamisesta maa- ja metsätalousministerille, hallituspuolueiden puheenjohtajille ja puoluesihteereille sekä eduskunnan eläinsuojeluryhmälle.

Helsingissä 20.3.2012

Eläinsuojeluvaltuutetun viran perustaminen

Hallitusohjelma määrittelee hallituksen tärkeimmät tehtäväalueet. Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa, kohdassa Eettisen tuotannon edistäminen, määritellään hallituksen tehtäväksi eläinsuojeluasiamiehen viran perustaminen maa- ja metsätalousministeriöön.

Eläinsuojeluliitto Animalia, Helsingin eläinsuojeluyhdistys, Suomen Eläinlääkäriliitto ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto muistuttavat hallitusohjelmassa asetetusta tavoitteesta ja pyytävät, että eläinsuojeluvaltuutetun virka perustetaan mahdollisimman pian. Asiasta tullaan keskustelemaan pian käytävissä lisäbudjettineuvotteluissa, ja toivomme viran perustamisesta päätettävän tällöin.

Eläinsuojeluvaltuutetun työnkuvan tulee keskittyä eläinten hyvinvoinnin ja aseman parantamiseen yhteiskunnan eri osa-alueilla. Eläinsuojeluvaltuutetun viran tulee olla täysipäiväinen ja sen tulee olla riippumaton budjetin puitteissa. Viran tulee hallinnollisesti sijoittua maa- ja metsätalousministeriön sektorille tai suoraan valtioneuvoston alaisuuteen. Eläinsuojeluvaltuutetulla tulee olla oma kansliansa ja toiminnalle on varattava riittävät henkilöstöresurssit.

Pyydämme, että eläinsuojeluvaltuutetun toimenkuvan ja tehtävän tarkemmassa määrittelyssä otetaan huomioon alla olevat ehdotuksemme:

Eläinsuojeluasiamiehen työnkuva keskittyy eläinten hyvinvoinnin ja aseman parantamiseen yhteiskunnan eri osa-alueilla

Eläinsuojeluasiamiehen työnkuvaan kuuluu eläinten hyvinvoinnin ja oikeuksien toteutumisen seuranta, päätöksentekijöihin vaikuttaminen eläinsuojelun näkökulmasta, eläimiä koskevan tutkimustiedon välittäminen esimerkiksi eläinten parissa työskenteleville, viranomaisille, päätöksentekijöille ja muulle väestölle sekä yhteistyön kehittäminen eläinsuojelun eri toimijoiden välillä.

Järjestöt ehdottavat, että eläinsuojeluasiamiehen työnkuva koostuu pitkälti vastaavista asioista kuin lapsiasiainvaltuutetun työnkuva. Tehtäviä on lueteltu alla. Painopisteen tulee jakautua eri eläinryhmien välillä (tuotanto-, turkis-, seura- ja harraste- sekä koe-eläimet ja eläimet viihteessä) eläinten määrän ja eläinten hyvinvoinnille aiheutuvien ongelmien vakavuuden perusteella. Lisäksi työnkuvassa tulee ottaa huomioon luonnonvaraiset eläimet.

Pidämme tärkeänä, että eläinsuojeluvaltuutettu työskentelee tiiviisti muun muassa tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan, seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan ynnä muiden jo olemassa olevien erilaisista sidosryhmistä koostuvien työryhmien kanssa.

Tehtävät

– Toimii eläinsuojelun ja eläinsuojeluorganisaation ylimpänä valvojana ja tarkkailijana.

– Ottaa kantaa eläinten asemaan ja hyvinvointiin vaikuttaviin säädösehdotuksiin,
poliittisiin toimenpiteisiin ja aloitteisiin, joita tehdään Suomen ja EU:n tasolla. Valtuutettu myös toimii asiantuntijatahona eläinten hyvinvointiasioita käsittelevien poliittisten päättäjien taholle.

– Puuttuu eläinten hyvinvointiin ja käyttöön liittyvään harhaanjohtavaan mainontaan ja tiedotukseen.

– Etsii keinoja lisätä ja pyrkii lisäämään ihmisten tietoisuutta eläinten hyvinvoinnista sekä esimerkiksi kuluttajien vaikutusmahdollisuuksista asiaan.

– Vaikuttaa päätöksentekijöihin eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta ja sen puolesta, että kuluttajien vaikutusmahdollisuudet eläinten hyvinvointiin lisääntyvät.

– Valvoo, että eläinsuojelulakia noudatetaan yhteiskunnan kaikilla eri tasoilla (ei vain eläinten omistajien tasolla) ja puuttuu tarvittaessa käytäntöihin.

– Välittää eläinten hyvinvointia koskevaa tietoa päätöksentekijöille, kuluttajille, eläinten kanssa tekemisissä oleville sekä muille ihmisille.

– Seuraa, arvioi ja lisää eläinten hyvinvoinnin ja oikeuksien kehitystä ja aihepiiristä keskustelemista yhteiskunnassa.

– Tekee oma-aloitteisia ehdotuksia ja aloitteita eläinten aseman parantamiseksi ja eläinten
hyvinvoinnin kehittämiseksi.

– Käsittelee eläinten hyvinvointia koskevaa kansalaispalautetta ja konvertoi kansalaispalautetta aloitteiksi.

– Kehittää yhteistyötä eläinpolitiikan toimijoiden välille.

– Pyrkii lisäämään eläinten hyvinvoinnin ja oikeuksien arvostusta yhteiskunnassa.

Ystävällisin terveisin

Helinä Ylisirniö
toiminnanjohtaja
SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto

Mika Leppinen
toiminnanjohtaja
Suomen Eläinlääkäriliitto

Hannele Luukkainen
hallituksen puheenjohtaja
Helsingin eläinsuojeluyhdistys

Kati Pulli
toiminnanjohtaja
Eläinsuojeluliitto Animalia