Eläinsuojelulain kokonaisuudistus uhattuna


Tänään vietetään Maailman Eläinten päivää. Eläinsuojeluliitto Animalia muistuttaa Eläinten päivänä eläinsuojelulain kokonaisuudistuksen tärkeydestä: tuikitarpeellinen lakiuudistus ei saa unohtua hallitukselta eikä sitä valmistelevalta maa- ja metsätalousministeriöltä.

Hallituksen esitys uudeksi eläinsuojelulaiksi on suunniteltu annettavaksi eduskunnalle vuonna 2014, mutta tällä hetkellä arvioidaan, että tavoite tuskin tulee toteutumaan. On vaarana, ettei uudistusta saada aikaan tällä hallituskaudella lainkaan.

Syyskuussa myös Eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnat ilmaisivat huolensa uudistustyön etenemisestä: neuvottelukuntien mukaan ministeriö on osoittanut lakiuudistukselle hyvin vähän resursseja.

– Lakiuudistus on eläinten hyvinvoinnin kannalta välttämätön, sillä nykyinen, monin osin vanhentunut eläinsuojelulaki ei takaa eläimille riittävän hyvää turvaa, kertoo Eläinsuojeluliitto Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara.

Animalian tavoitteena on, että eläinsuojelulaista tulee Euroopan edistynein. Tämän saavuttaminen vaatii kuitenkin paljon uudistuksia. Suomen eläinsuojelulainsäädäntö on jäänyt jälkeen monien muiden maiden vastaavista.

– Uuden lain on mahdollistettava eläinten lajityypillisten käyttäytymistarpeiden toteutuminen nykyistä lakia paremmin. Erityisesti eläinten liikkumismahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota. Vaadimme siten esimerkiksi porsimishäkkien sekä parsinavetoiden kieltoja, kertoo Tuomivaara.

Animalia vaatii myös mm. eläimille haittaa aiheuttavaan jalostukseen puuttumista sekä kivuliaiden toimenpiteiden kieltoa ilman asianmukaista kivunlievitystä ja hoitoa. Animalia esittää lakiin myös sellaisten eläinlajien pidon kieltoa, joiden hyvinvointia ja keskeisten käyttäytymistarpeiden toteuttamista ei voida riittävässä määrin ihmisen hoidossa turvata. Tämä tarkoittaa sekä turkiseläimiä että esimerkiksi lemmikkieläiminä pidettävien lajien rajoittamista.
LISÄTIEDOT
Animalian tavoitteita eläinsuojelulain uudistamiseksi: http://elainpolitiikka.net/elainsuojelulain-uudistus/
Eläinsuojeluliitto Animalia
Salla Tuomivaara, toiminnanjohtaja

salla.tuomivaara[at]animalia.fi

puh. 09 720 659 10