Euroopan unioni ottamassa merkittävää edistysaskelta lemmikkieläinten suojelussa


Eläinsuojeluliitto Animalia ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto vastaanottivat tyytyväisinä tiedon siitä, että EU:n jäsenvaltioiden edustajat vahvistivat Eurooppa-neuvoston päätöslauselman koirien ja kissojen hyvinvoinnin edistämisestä EU:ssa. Alkuperäisen esityksen teki EU:n puheenjohtajamaa Belgia. Kyseessä on merkittävä edistysaskel, joka auttaa lemmikkieläinten hyvinvoinnin parantamista EU:ssa Päätöslauselma tullee lisäksi varmistamaan sen, että Euroopan komissio sisällyttää myös lemmikkieläinten hyvinvoinnin toiseen EU:n eläinten hyvinvointistrategiaan, joka on parhaillaan valmistelussa.

“Päätöslauselma, joka hyväksyttiin tänään, on ensimmäinen merkittävä askel lemmikkieläimiä koskevan lainsäädännön yhtenäistämiseksi EU:ssa. Tähän asti lemmikkieläimiä koskeva lainsäädäntö on puuttunut EU:sta”, Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara sanoo.

”Eurooppa-neuvosto tunnustaa, että lemmikkieläimiä koskeva lainsäädäntö vaihtelee voimakkaasti EU-valtioiden välillä ja että tilanteen parantamiseksi tarvitaan yhteisiä toimenpiteitä. Lemmikkieläinkauppaa käydään monenlaisin tavoin eri puolilla EU:ta eikä esimerkiksi eläintautien ihmisille aiheuttamia terveysriskejä valvota riittävästi lemmikkieläinten kohdalla”, toteaa Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

Euroopan Unionin perussopimuksen artiklassa 13 tunnustetaan eläimet tunteviksi olennoiksi, ja tämän vuoksi EU:n tulisi huomioida eläinten hyvinvointi laatiessaan ja toteuttaessaan säädöksiään.

Tämä nyt hyväksytty lauselma vastaa artiklan vaatimukseen ja ottaa siten huomioon myös kansalaisten näkemyksen siitä, että eläinten hyvinvointia tulee parantaa kaikkialla EU:n lainsäädännössä.

Ensi viikolla kokoontuu EU:n maatalousneuvosto, jonka oletetaan hyväksyvän päätöslauselman. Animalia ja SEY yhdessä Eurogroup for Animalsin kanssa seuraavat tilannetta ja pyrkivät varmistamaan, että EU:n komissio työskentelee määrätietoisesti sisällyttääkseen myös lemmikkieläinten suojelun seuraavaan EU:n eläinten hyvinvointistrategiaan.

Lisätietoja:

Animalia: Toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara, p. (09) 720 65 910, 050 384 5072 , salla.tuomivaara(at)animalia.fi

SEY: Toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö p. 050 371 2740 helina.ylisirnio(at)sey.fi

Bryssel: Eurogroup for Animals, Martyn Griffiths, p. +32 (0)2 740 08 29 m.griffiths[at]eurogroupforanimals.org