Poliittiset ryhmät


Europuolueiden osuudet Euroopan parlamentin paikoista.

Poliittisten ryhmien osuudet Euroopan parlamentin paikoista. Suurenna

Toisin kuin usein luullaan, Euroopan parlamentin jäsenet eli mepit eivät ole ryhmittyneet parlamentissa jäsenmaittain tai kotimaisten puolueidensa mukaisesti, vaan jäsenet muodostavat joukon poliittisia ryhmiä. Euroopan parlamentissa on tällä hetkellä seitsemän poliittista ryhmää sekä pieni poliittisiin ryhmiin sitoutumattomien jäsenten joukko.

Poliittisissa ryhmissä toimii hyvin monenlaisia poliitikkoja, ja ryhmien sisälle on paljon eroja. Eriävät mielipiteet hyväksytään helpommin kuin suomalaisten eduskuntapuolueiden sisällä muun muassa sen vuoksi ettei EU:ssa ole hallitus vastaan oppositio -asetelmaa. Käytännössä poliittiset ryhmät ovat kuitenkin äänestyksissään usein melko yhtenäisiä, joten silläkin on merkitystä, mihin ryhmään kuuluvaa edustajaa äänestät.

Alla olevassa taulukossa on listattuna Euroopan parlamentin poliittiset ryhmät. Poliitikkojen nimiä klikkaamalla pääset tutustumaan heidän tekemiinsä eläimiin liittyviin toimiin Euroopan parlamentissa.

Ryhmän nimi Poliittinen ideologia* Edustajia (osuus paikoista)
Ryhmän suomalaisedustajat
Euroopan kansanpuolueen ryhmä (EPP) (kristillisdemokraatit) konservatismi, liberaalikonservatismi, kristillisdemokratia, Euroopan yhdentyminen 271 (36 %) Kokoomus: Eija-Riitta Korhola, Sirpa Pietikäinen, Petri Sarvamaa
Kristillisdemokraatit: Sari Essayah
Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä (S&D) sosiaalidemokratia 190 (25 %) SDP: Liisa Jaakonsaari, Mitro Repo
Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä (ALDE) liberalismi, klassinen liberalismi, konservatiivinen liberalismi, sosiaaliliberalismi, poliittinen keskusta 85 (11 %) Keskusta: Anneli Jäätteenmäki, Riitta Pakarinen, Hannu Takkula
RKP: Nils Torvalds
Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä (Greens/EFA) vihreä politiikka, alueellinen politiikka, vähemmistöjen edustaminen 58 (8 %) Vihreät: Tarja Cronberg, Satu Hassi
Euroopan konservatiivit ja reformistit (ECR) konservatismi, talousliberalismi, euroskeptisismi, atlantismi 53 (7 %)
Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä / Pohjoismaiden vihreä vasemmisto (GUE/NGL) demokraattinen sosialismi, kommunismi, ekososialismi, antikapitalismi 34 (5 %) Vasemmistoliitto: ei edustajia
Vapaa demokraattinen Eurooppa (EFD) euroskeptisismi, kansalliskonservatismi 33 (4 %) Perussuomalaiset: Sampo Terho
Sitoutumattomat (NI) 30 (4 %)

* Kuvailut ovat suuntaa antavia.