FICAMin ja eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien rahallinen tuki taattava


Tänään 24.4.2012 vietetään kansainvälistä koe-eläinpäivää. Animalia haluaa muistuttaa, että eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittäminen kaipaa Suomessa pysyvää rahoitusta.

Valtio tukee eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämistä vain murto-osalla verrattuna koe-eläintoimintaan käytettäviin rahoihin. Viime vuosina valtion rahoitus vaihtoehtomenetelmätutkimukselle on ollut ainoastaan 40 000 euroa vuodessa.

Suomessa toimii edistyksellinen Vaihtoehtomenetelmäkeskus eläinkokeille (FICAM). Keskus toimii Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön yhteydessä tehden vakuuttavaa ja arvostettua tutkimusta eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämisessä. Keskus sai käynnistämisrahoituksensa vuonna 2008 ELY-keskukselta ja Tampereen kaupungilta. Tämän jälkeen toiminta on rahoitettu vuoden 2012 loppuun asti opetusministeriön kautta Tampereen yliopistolle myönnettynä kehittämisrahana.

Keskuksen rahoitus ensi vuodenvaihteesta eteenpäin on yhä auki. Jos keskus ei saa rahoitusta, hukataan lupaavasti alkanut vaihtoehtomenetelmätutkimus Suomessa. Solu- ja kudosteknologian hyödyntämismahdollisuudet ovat suuret ja tämän teknologian merkitys tulee korostumaan entisestään kansainvälisessä tutkimuksessa tulevaisuudessa. FICAM vahvistaa huomattavasti solu- ja kudosteknologiaan pohjautuvaa tuotekehitystä ja liiketoimintaa olemalla testimenetelmien sekä solu- ja kudosteknologian osaamiskeskus. Tutkimus FICAMissa pohjautuu ihmisperäisiin kantasoluista erilaistettuihin sekä primaarisoluihin, mikä on huomattavasti eläinperäisiä soluja luotettavampi tutkimusmenetelmä.

”Suomen tämän hetkiseen hallitusohjelmaan on kirjattu, että eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä on edistettävä. Tätä myös EU-komissio edellyttää. FICAMille olisi löydettävä riittävä rahoitus ensi vuoden alusta alkaen. Keskuksen toiminnan turvaaminen on keskeinen edellytys hallitusohjelman tavoitteen täyttämiseksi”, Animalian toiminnanjohtaja Kati Pulli toteaa.

Lisätietoja:

Kati Pulli
Toiminnanjohtaja, Animalia
p. 050 384 5072
kati.pulli[at]animalia.fi
www.animalia.fi

Tuula Heinonen
FICAMin johtaja
tuula.heinonen[at]uta.fi
www.ficam.fi

Tiedote 24.4.2012