Isoja tappioita ja pieniä valonpilkahduksia koe-eläimille – direktiivistä äänestettiin EU-parlamentin täysistunnossa


SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton ja Animalian tiedote 6.5.2009
EU-parlamentti äänesti eilisessä täysistunnossaan 20 vuotta vanhan koe-eläindirektiivin 86/609 uudistuksesta, jonka puolesta SEY, Animalia ja eläinsuojelujärjestöt kaikkialla Euroopassa ovat vuosien ajan tehneet töitä. Eläinsuojelujärjestöt ja koe-eläimet saivat äänestyksestä vain hiukan aihetta iloon. Tärkeä edistysaskel oli vaihtoehtomenetelmien saama tuki, jäsenmaiden ehdotetaan perustavan eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä edistävä kansallinen keskus. Myös eläinkokeiden eettistä arviointia tullaan lisäämään. Suurimman pettymyksen aiheuttivat apinoiden eläinkoekäytön jatkuminen ja saman koe-eläimen toistuvan käytön salliminen.

Euroopan parlamentin täysistunto äänesti 5.5. koe-eläindirektiivin 86/609 uudistuksesta. SEY ja Animalia ovat varsin pettyneitä äänestyksen tulokseen, vaikka lääketeollisuuden massiivisesta lobbauksesta huolimatta joitakin edistysaskeleitakin saavutettiin. Järjestöt ovat jo pitkään tehneet tiivistä yhteistyötä muiden EU-alueen eläinsuojelujärjestöjen kanssa ja ponnistelleet paremman koe-eläindirektiivin aikaansaamiseksi. Järjestöjen tavoitteena on ollut saada uuteen direktiiviin mm. kielto apinakokeille ja tuskallisimmille eläinkokeille sekä lisätä rahoitusta eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseen.

Eilisen täysistuntoäänestyksen suurimmat puutteet ovat seuraavat:

• koe-eläinten toistuva käyttö kokeissa tultaisiin sallimaan
• apinoiden käyttämiselle kokeissa ei asetettaisi rajoituksia
• ehdotus apinoiden koe-eläinkäytön luopumisesta vähitellen sekä villinä pyydystettyjen apinoiden jälkeläisten käytöstä hylättiin
• eläinkokeiden tieteellinen ja eettinen arviointi voitaisiin useissa tapauksissa tehdä eläinkoelaitoksissa, ei keskitetysti, kuten eläinsuojelujärjestöt vaativat
• direktiivi periaatteessa kieltäisi ihmisapinoiden käytön eläinkokeissa mutta sallisi ne kuitenkin ”poikkeuksellisissa ja pakottavissa” olosuhteissa
Äänestyksen positiivisia tuloksia olivat muun muassa:
• vakavan ja pitkittyneen kärsimyksen aiheuttamista koe-eläimille rajoitettaisiin
• EU:n ja jäsenvaltioiden tulisi perustaa vaihtoehtomenetelmiä edistävät keskukset
• direktiivi ulotettaisiin koskemaan joitakin uusia selkärangattomia eläinlajeja sekä eläinten sikiöitä
• direktiivi ulottuisi koskemaan myös lääketieteellistä perustutkimusta, joten jatkossa kaikki eläinkokeet olisivat lainsäädännön piirissä

”Äänestyksen tulos kertoo siitä, että europarlamentaarikot eivät välttämättä ole ymmärtäneet asian tärkeyttä. Direktiivin uudistuksessa väännetään kättä yksittäisistä uudistuksista, vaikka meillä olisi nyt ollut mahdollisuus todella luoda Euroopan laajuinen strategia eläinkokeiden vähentämiseksi sekä vähintäänkin niistä kiistanalaisimpien korvaamiseksi hyväksi havaituilla vaihtoehtomenetelmillä. Tämä laki ei sitä tule tekemään, vaikka onkin parannus nykyiseen”, sanoo SEYn toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

Eläinkokeet ovat yksi kiistanalaisimmista eläinten kohteluun liittyvistä asioista. Mielipidekyselyt osoittavat, että valtaosa eurooppalaisista pitää nykyistä koe-eläinten suojelun tasoa riittämättömänä. Myös europarlamentaarikot ovat antaneet aikaisemmin tukensa mm. apinakokeiden kieltämiselle. Useat parlamentaarikot äänestivät aikaisemman kantansa vastaisesti etujärjestöjen lobbauksen tuloksena. ”Virheellisesti on väitetty mm. eläinkokeiden säätelyn haittaavan ihmisten terveyttä. Eläinsuojelujärjestöt haluavat lisätä eläinten ja ihmisten hyvinvointia vaihtoehtomenetelmiä lisäämällä, sillä ne yksinkertaisesti antavat eläinkokeita luotettavampia tuloksia”, sanoo Ylisirniö.

Direktiiviuudistus siirtyy seuraavaksi ministerineuvoston käsittelyyn. SEY, eläinsuojelujärjestöt ja yksityiset kansalaiset tulevat jatkamaan työtä koe-eläinten puolesta. Koe-eläindirektiivin jatkokäsittelyyn voi vaikuttaa esimerkiksi osallistumalla virtuaalimarssille osoitteessa www.makeanimaltestinghistory.org – klikkaa virtuaalimarssi-linkkiä.

Huom.! Euroopan parlamentin jäsenten henkilökohtaiset äänestysvalinnat löytyvät täältä. (PDF)