Animalia ja SEY


Tätä sivua ylläpitävät Animalia ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto. Sivustolla esitellään järjestöjen asiantuntijanäkemyksiä suomalaisesta eläinpolitiikasta. Eduskuntavaalien alla sivusto toimii Animalian ja SEYn yhteisen vaalikampanjan sivustona.

Animalia

animaliaAnimalian tavoitteena on eläinten oikeuksien tunnustaminen sekä eläinten aseman ja hyvinvoinnin parantaminen yhteiskunnassamme. Animalia vastustaa sellaista eläinten kohtelua, kasvatusta ja käyttöä, joka aiheuttaa eläimille kärsimystä tai estää niitä toteuttamasta luontaista käyttäytymistään. Kärsimyksellä tarkoitetaan kipua, tuskaa, stressiä, pelkoa, psyykkistä tai fyysistä pahaa oloa, vammaa tai sairautta.

Animalia ei hyväksy yksilön lajin perusteella tapahtuvaa hyväksikäyttöä (spesismi). Yksilön arvo ja oikeudet eivät ole määriteltävissä ihmiselle koituvan hyödyn ja yksilön käyttötavan perusteella. Animalian tavoitteena on pitkällä tähtäimellä eläimiä yksipuolisesti hyväksikäyttävien toimintamuotojen lakkauttaminen. Animalia suhtautuu kielteisesti tehotuotantoon ja vaatii, että eläinten hyvinvointi otetaan eläintuotannossa huomattavasti nykyistä paremmin huomioon. Animalia kannustaa ihmisiä kasvisyöntiin.

Animalia toimii kampanjoimalla ja tiedottamalla sekä vaikuttamalla lainsäädäntöön, asenteisiin ja käytäntöihin. Lisäksi Animalia toimii eläinsuojelukysymysten asiantuntijana erilaisissa yhteyksissä. Pyrimme myös saamaan kansalaisia mukaan eläinsuojelutoimintaan.

Animalialla on kolme päätoimintakohdetta: koe-eläintoiminta, tuotantoeläimet ja turkistarhaus. Resurssiensa puitteissa Animalia tekee työtä myös muilla eläinsuojelun saroilla. Rahoituksen toimintaansa Animalia saa pääosin jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Animalia on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.

Lisätietoja Animaliasta löydät järjestön kotisivuilta. Lue Animalian tietosuojaseloste.

SEY

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry on vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEY on valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Liitto kunnioittaa eläimiä yksilöinä ja haluaa suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kivulta, tuskalta, kärsimykseltä, pelolta ja haitalta.

SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläinlajit ja liiton toiminta kattaa koko maan. SEY toteuttaa käytännön eläinsuojelutyötä mm. paikallisyhdistysten ja vapaaehtoisten eläinsuojeluvalvojien ja -neuvojien voimin. Paikallistoiminta on ruohonjuuritason työtä, jossa mm. huolehditaan hylätyistä lemmikki- ja luonnonvaraisista eläimistä, kampanjoidaan, järjestetään kerhoja ja vieraillaan kouluissa ja päiväkodeissa jakamassa eläintietoa.

SEY tunnetaan parhaiten eläinsuojeluvalvojistaan ja -neuvojistaan, jotka yksin tai yhdessä viranomaisten kanssa ohjaavat ja neuvovat kansalaisia lainmukaiseen ja eläinten hyvinvointia edistävään eläintenpitoon.

SEY tekee monipuolista yhteistyötä mm. eri viranomaistahojen ja alan järjestöjen kanssa ja korostaa toiminnassaan asiantuntemusta ja yhteistyökykyisyyttä. SEY kampanjoi, tiedottaa ja pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön ja asenteisiin siten, että eläinten hyvinvointi otetaan huomioon kaikessa päätöksenteossa ja että eläinten hyvä kohtelu edistyy koko yhteiskunnassa.

Lisätietoja SEY:stä löydät järjestön kotisivuilta.