Animalia ja SEY


Tätä sivua ylläpitävät Animalia ja SEY Suomen eläinsuojelu. Sivustolla esitellään järjestöjen asiantuntijanäkemyksiä suomalaisesta eläinpolitiikasta. Eri vaalien alla sivusto toimii Animalian ja SEYn yhteisen vaalikampanjan sivustona.

Animalia

animaliaAnimalian tavoitteena on eläinten oikeuksien tunnustaminen sekä eläinten aseman ja hyvinvoinnin parantaminen yhteiskunnassamme. Animalia vastustaa sellaista eläinten kohtelua, kasvatusta ja käyttöä, joka aiheuttaa eläimille kärsimystä tai estää niitä toteuttamasta luontaista käyttäytymistään. Kärsimyksellä tarkoitetaan kipua, tuskaa, stressiä, pelkoa, psyykkistä tai fyysistä pahaa oloa, vammaa tai sairautta.

Animalia ei hyväksy yksilön lajin perusteella tapahtuvaa hyväksikäyttöä (spesismi). Yksilön arvo ja oikeudet eivät ole määriteltävissä ihmiselle koituvan hyödyn ja yksilön käyttötavan perusteella. Animalian tavoitteena on pitkällä tähtäimellä eläimiä yksipuolisesti hyväksikäyttävien toimintamuotojen lakkauttaminen. Animalia suhtautuu kielteisesti tehotuotantoon ja vaatii, että eläinten hyvinvointi otetaan eläintuotannossa huomattavasti nykyistä paremmin huomioon. Animalia kannustaa ihmisiä kasvisyöntiin.

Animalia toimii kampanjoimalla ja tiedottamalla sekä vaikuttamalla lainsäädäntöön, asenteisiin ja käytäntöihin. Lisäksi Animalia toimii eläinsuojelukysymysten asiantuntijana erilaisissa yhteyksissä. Pyrimme myös saamaan kansalaisia mukaan eläinsuojelutoimintaan.

Animalialla on kolme päätoimintakohdetta: koe-eläintoiminta, tuotantoeläimet ja turkistarhaus. Resurssiensa puitteissa Animalia tekee työtä myös muilla eläinsuojelun saroilla. Rahoituksen toimintaansa Animalia saa pääosin jäsenmaksuista ja lahjoituksista. Animalia on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.

Lisätietoja Animaliasta löydät järjestön kotisivuilta. Lue Animalian tietosuojaseloste.

SEY

SEY Suomen eläinsuojelu on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Olemme toimineet suomalaisen eläinsuojelun eturintamassa jo yli sadan vuoden ajan.

Rakennamme yhteiskuntaa, jossa eläimet voivat hyvin. Huolehdimme siitä, että eläinten ääni pääsee kuuluviin sekä ihmisten arjessa että politiikassa.

Toimintatapamme 

Johdamme keskustelua, koulutamme, kampanjoimme ja tiedotamme. Teemme ruohonjuuritason työtä jäsenyhdistystemme, eläinsuojeluneuvojiemme ja muiden vapaaehtoistemme avulla. Tärkeimpiä toimintakohteitamme ovat pentutehtailu, löytöeläimet, luonnonvaraiset eläimet, kivuttomuus, eläinten häkitön kasvatus ja lainsäädännön kehittäminen. Panostamme erityisesti lasten ja nuorten kasvatukseen ja koulutukseen.

Pelastamme hädässä olevia eläimiä

Pelastamme hädässä olevia eläimiä ja neuvomme kansalaisia eläinsuojeluongelmissa. Meillä on ympäri Suomen yli tuhat vapaaehtoista, jotka hoitavat ja kuntouttavat kodittomia, emottomia tai loukkaantuneita eläimiä, etsivät niille uusia koteja ja vapauttavat luonnonvaraisia eläimiä takaisin luontoon. Vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojamme käyvät tarkistamassa tilanteita, joissa eläimiä epäillään kohdeltavan huonosti. Annamme kansalaisille eläinsuojeluneuvontaa yli 20 000 kertaa vuodessa.

Vaikutamme lainsäädäntöön ja viranomaisten toimintaan

Pidämme avointa keskusteluyhteyttä kansanedustajiin ja viranomaisiin. Teemme asiantuntijalausuntoja eläinten hyvinvointiin liittyviin lakiesityksiin ja esitämme parannusehdotuksia olemassa oleviin lakeihin. Huolehdimme siitä, että eläinten ääni pääsee kuuluviin lainsäädännössä.

Vaikutamme ihmisten asenteisiin

Parannamme eläinten kohtelua arjessa tuottamalla ja jakamalla tietoa. Johdamme keskustelua ja osallistumme siihen tiedottamalla, tekemällä eläinsuojeluaiheista journalismia ja tuottamalla tietopaketteja eläinten hankinnasta ja pidosta. Vaikutamme tulevien sukupolvien asenteisiin tekemällä kouluvierailuja, ylläpitämällä sähköistä eläintaitokurssia ja tuottamalla oppimateriaalia kouluihin, päiväkoteihin ja kerhoihin.

Meidän työnämme on tehdä Suomesta ja maailmasta parempi paikka eläimille.

Lisätietoja SEYstä löydät kotisivuiltamme.