SEY


SEY Suomen eläinsuojelu on Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. Olemme toimineet suomalaisen eläinsuojelun eturintamassa jo yli sadan vuoden ajan.

Rakennamme yhteiskuntaa, jossa eläimet voivat hyvin. Huolehdimme siitä, että eläinten ääni pääsee kuuluviin sekä ihmisten arjessa että politiikassa.

Toimintatapamme 

Johdamme keskustelua, koulutamme, kampanjoimme ja tiedotamme. Teemme ruohonjuuritason työtä jäsenyhdistystemme, eläinsuojeluneuvojiemme ja muiden vapaaehtoistemme avulla. Tärkeimpiä toimintakohteitamme ovat pentutehtailu, löytöeläimet, luonnonvaraiset eläimet, kivuttomuus, eläinten häkitön kasvatus ja lainsäädännön kehittäminen. Panostamme erityisesti lasten ja nuorten kasvatukseen ja koulutukseen.

Pelastamme hädässä olevia eläimiä

Pelastamme hädässä olevia eläimiä ja neuvomme kansalaisia eläinsuojeluongelmissa. Meillä on ympäri Suomen yli tuhat vapaaehtoista, jotka hoitavat ja kuntouttavat kodittomia, emottomia tai loukkaantuneita eläimiä, etsivät niille uusia koteja ja vapauttavat luonnonvaraisia eläimiä takaisin luontoon. Vapaaehtoiset eläinsuojeluneuvojamme käyvät tarkistamassa tilanteita, joissa eläimiä epäillään kohdeltavan huonosti. Annamme kansalaisille eläinsuojeluneuvontaa yli 20 000 kertaa vuodessa.

Vaikutamme lainsäädäntöön ja viranomaisten toimintaan

Pidämme avointa keskusteluyhteyttä kansanedustajiin ja viranomaisiin. Teemme asiantuntijalausuntoja eläinten hyvinvointiin liittyviin lakiesityksiin ja esitämme parannusehdotuksia olemassa oleviin lakeihin. Huolehdimme siitä, että eläinten ääni pääsee kuuluviin lainsäädännössä.

Vaikutamme ihmisten asenteisiin

Parannamme eläinten kohtelua arjessa tuottamalla ja jakamalla tietoa. Johdamme keskustelua ja osallistumme siihen tiedottamalla, tekemällä eläinsuojeluaiheista journalismia ja tuottamalla tietopaketteja eläinten hankinnasta ja pidosta. Vaikutamme tulevien sukupolvien asenteisiin tekemällä kouluvierailuja, ylläpitämällä sähköistä eläintaitokurssia ja tuottamalla oppimateriaalia kouluihin, päiväkoteihin ja kerhoihin.

Meidän työnämme on tehdä Suomesta ja maailmasta parempi paikka eläimille.

Lisätietoja SEY:stä löydät järjestön kotisivuilta.