Julkiset hankinnat eläinystävällisiksi


bolognese nettiin

Kolmasosa suomalaisista käyttää päivittäin julkisia ruokapalveluita

Julkiset hankinnat ja niihin liittyvät valinnat ovat keskeinen tapa vaikuttaa eläinten hyvinvointiin kunnissa. Tärkeimmässä asemassa ovat elintarvikehankinnat: kunnalliset keittiöt ja ateriapalvelut voivat parantaa tarjottavan ruuan eläinystävällisyyttä merkittävästi niin halutessaan. Päivittäin väestöstä noin kolmasosa käyttää julkisia ruokapalveluita. Julkinen sektori (koulut, sairaalat, päiväkodit, puolustusvoimat sekä kuntien ja valtion virastot) käyttää vuosittain noin 300 miljoonaa euroa ruokapalveluiden ostoon (Ympäristöministeriö 2008). Tämä tarkoittaa Suomessa yhteensä yli 400 miljoonaa ateriaa vuodessa ja niitä varten tehtyjä mittavia julkisia hankintoja. Merkittävä osa näistä aterioista koostuu kunnan rahoittamista ruokapalveluista. Kuntapäättäjät voivat linjata kunnallisessa ruokailussa tarjottavan ruuan laatua eettisillä kriteereillä.

Eläinystävällinen ruoka painottuu kasvisperäisiin elintarvikkeisiin ja luomueläintuotteisiin. Kasvisten osuutta ruuassa voidaan nostaa myös ilman, että siirrytään esimerkiksi viikoittaiseen kasvisruokapäivään: sama vaikutus saadaan, jos kaikkien aterioiden lihamäärää vähennetään 20 prosentilla. Luomueläintuotteiden saatavuus parantuu jatkuvasti, joten luomuelintarvikkeet ovat realistinen vaihtoehto myös suurkeittiöille.

Animalia on julkaissut oppaan kunnanvaltuutetuille. Opas sisältää tietoa ja perusteluja siitä, miksi ja miten kunta voi muuttaa hankintojaan eläinystävällisemmäksi. Oppaasta on hyötyä myös silloin, kun haluat vaikuttaa kuntasi valtuutettuihin ja perustella heille julkisten hankintojen eläinystävällisyyden tai vaikkapa kasvisruokapäivän tärkeyttä. Oppaasta löytyy myös valmiita pohjia aihetta koskevien aloitteiden tekemiseksi!

Lataa opas (pdf): Julkiset hankinnat eläinystävällisiksi

Voit myös lukea valmiit aloitepohjat täältä.