Julmuutta joulun alla – kansainvälinen eläinsuojeluliitto WSPA paljastaa porotalouden epäkohdat Ruotsissa ja Suomessa


SEYN tiedote 7.12.2010

Kansainvälinen eläinsuojeluliitto WSPA (World Society for the Protection of Animals) on syksyn ja talven 2010 aikana kuvannut materiaalia poronhoidon todellisuudesta Ruotsissa ja Suomessa. Materiaali osoittaa, että porot kokevat suurta kärsimystä, kipua ja stressiä tuotannon kaikissa vaiheissa: niin koottaessa, erotuspaikoilla, kuljetuksessa kuin teurastettaessa. WSPA julkaisee Ruotsin ja Suomen poronhoitoalueilla tekemänsä kenttätutkimuksen yhteydessä vetoomuksen, jossa pyydetään molempia maita noudattamaan kansallista lainsäädäntöään ja vaaditaan Pohjoismaiden neuvostoa pitämään yllä sopimusta, jossa todetaan eläinten olevan tuntevia olentoja, joiden hyvinvointi tulee ottaa huomioon.

WSPA:n kuvamateriaalissa näytetään porojen läpikäymä prosessi erotuksiin kokoamisesta aina teurastamolle saakka. Materiaalissa on nähtävissä, kuinka porot kokevat voimakasta stressiä ja kuinka niiden luonnollinen käyttäytyminen estetään monin tavoin. Porot elävät elämänsä vapaina luonnossa lähes ilman ihmiskontakteja. Materiaalissa onkin selvästi nähtävissä eläinten paniikki ja niiden yritykset paeta ihmisten kootessa niitä yli sadan yksilön laumoihin, joskus moottorikelkan avulla. Eläinten stressi kasvaa edelleen, kun ne pakotetaan erotusaitauksiin, joissa niiden korvat silvotaan ja ne jätetään verta vuotaen odottamaan jatkokäsittelyä. Useammin kuin kerran filmillä näkyy, että eläimiä käsitellään kovaotteisesti niiden yrittäessä vastustaa siirtoa teuraskuljetusautoon.

”Tiukasti teurasautoon pakattujen eläinten sarvet muuttuvat jopa tappaviksi niiden sotkeutuessa toisiinsa. Sarvet voivat tarttua kiinni kuljetusauton rakenteisiin, ja porot silpovat vahingossa toisiaan jo ennen teurastamolle saapumista”, kommentoi materiaalia WSPA Ruotsin maajohtaja Roger Pettersson. ”Olemme kuvanneet materiaalia kahdenlaisesta teurastustavasta. Toisessa poro tapetaan iskemällä sitä puukolla niskaan ja toisessa sitä ammutaan pulttipistoolilla eläimen otsaan eläimen rimpuillessa vauhkona pakoon päästäkseen. Riippumatta siitä, kumpaa metodia käytetään, on selvää, että toimijat molemmissa maissa rikkovat voimassa olevaa eläinsuojelulakia, jossa painotetaan, että eläimelle ei saa aiheuttaa aiheetonta kipua, tuskaa tai stressiä.”

”Kuvamateriaali kuvaa hyvin porotalouden todellisuutta myös Suomessa. Kuka tahansa voi nähdä, että porot ovat hyvin ahdistuneita ja stressaantuneita joutuessaan kovakouraisen käsittelyn kohteeksi. Pelon lisäksi eläimille aiheutuu kipua useissa toimenpiteissä. Erityisesti teuraskuljetuksessa ja teurastamolla on nähtävissä selkeätä eläinsuojelulain vastaista toimintaa. Poroja ajetaan teurasautoon väkivaltaisesti ja pakotetaan niitä kiipeämään toistensa yli ja eläimiä tainnutetaan pulttipistoolilla toisten eläinten nähden. Porotalouden epäkohtia on ollut tiedossamme jo pitkään, joten olemme iloisia siitä, että WSPA on materiaalillaan tuonut piilossa pidetyt ongelmat esiin. SEY edellyttää, että eläinsuojeluviranomaiset ottavat vastedes aikaisempaa jämäkämmän otteen porojen hyvinvoinnin valvonnassa”, toteaa SEYn toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

WSPA:n verkkosivulla olevalla vetoomuksella kehotetaan Pohjoismaiden neuvostoa valvomaan vuonna 2008 laaditun Vexjön sopimuksen noudattamista. Sopimuksessa todetaan neuvoston näkemys siitä, että eläimet ovat tuntevia olentoja, joilla on oma luontainen arvonsa, jota tulee kunnioittaa. Lisäksi WSPA ja SEY muistuttavat, että Ruotsin eläinsuojelulainsäädäntö vuodelta 1988 ja Suomen eläinsuojelulainsäädäntö vuodelta 1996 edellyttävät, että eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä.

Lisätietoja:

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry:

Toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö, puh. 050 3712740, helina.ylisirnio(at)sey.fi

Viestintäpäällikkö Maria Blomster, puh. 050 557 2463, maria.blomster(at)sey.fi

WSPA:

Maajohtaja Roger Petterson, WSPA Sweden, puh, + 46 08 617 7970 roger(at)wspa.se

Gareth Gardiner-Jones, WSPA International (UK): +44 (0)20 7239 0542 garethgjones(at)wspa-international.org

Vetoomussivu: http://www.wspa-international.org/reindeer

Tiivistelmä Vaxjön sopimuksesta sekä oleellista eläinten hyvinvointia koskevasta lainsäädännöstä Ruotsissa ja Suomessa (englanniksi) on luettavissa täällä.

Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto ovat Pohjoismaiden parlamentaarikkojen ja hallitusten yhteistyöfoorumeita Jäsenistöön kuuluu edustajia Suomesta, Ruotsista, Norjasta, Tanskasta ja Islannista sekä Ahvenanmaan, Färsaarten ja Grönlannin itsehallintoalueilta.

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on vuodesta 1901 eläinsuojelutyötä tehnyt Suomen suurin eläinsuojelujärjestö ja eläinsuojelun asiantuntija. SEYn toimialaan kuuluvat kaikki eläinlajit ja liiton toiminta kattaa koko maan.

WSPA on maailman suurin eläinsuojelujärjestöjen koalitio, jolla on yli 1000 jäsenjärjestöä 156 maassa. WSPA pyrkii sekä ruohonjuuritason toiminnalla että poliittisella vaikuttamisella edistämään eläinten hyvinvointia. WSPA:lla on virallinen asema Euroopan neuvostossa ja YK:ssa. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto on WSPA:n jäsen.