Kananmunia markkinoidaan harhaanjohtavasti – Animalia teki selvityspyynnön kuluttaja-asiamiehelle


Animalian tiedote 10.2.2011

Kananmunien tuotenimikkeissä ja markkinointitavoissa on ilmennyt kuluttajissa sekaannuksia aiheuttavia merkintöjä ja tuotenimiä. Lisäksi kananmunien pakollista leimaamista ei hoideta riittävällä tarkkuudella ja markkinoilta löytyy jatkuvasti myynnistä munia, joista puuttuu vaadittava leima.

Kananmunien tuotanto siirtyy perinteisistä häkkikanaloista ns. varusteltuihin häkkeihin vuoden 2012 alkuun mennessä. Tämän jälkeen sallittuja tuotantomuotoja ovat varustellut eli ns. virikehäkit ja lattiakanalat. Siirtymävaihe näkyy sekavuutena munapakkausten merkinnöissä.

Tutkimusten mukaan hyvin suurelle osalle kuluttajista ensisijainen valintaperuste kananmunia ostaessa on niiden tuotantotapa eli kanojen elinympäristö ja hyvinvointi. Erilaisia mielikuvia luovat nimet johtavat helposti harhaan, eikä kuluttajan ole helppo päätellä, minkälaisesta kanalasta munat ovat lähtöisin.

Markkinoilla on yhä usein myynnissä leimaamattomia munia lain vaatimuksista huolimatta. Lisäksi lattiakananmunien pakkauksista on löytynyt häkkikanalan leimalla leimattuja. Kaikki tämä heikentää kananmunantuotannon uskottavuutta ja kuluttajien luottamusta alaan.

Animalia on tänään pyytänyt kuluttaja-asiamiestä määrittelemään selkeät ohjeet eri tavoin tuotettujen kananmunien markkinoinnille ja myyntinimikkeille. Lisäksi Animalia on pyytänyt kuluttaja-asiamiestä huomauttamaan alaa leimaamattomien munien huomattavasta määrästä markkinoilla sekä häkkikanaloissa tuotettujen munien myynnistä lattiakananmunien pakkauksissa. Animalia myös pyytää kuluttaja-asiamiestä selvittämään, kuinka hyvin on varmistettu, ettei pakkaamoissa voi tapahtua munien väärin leimaamista.

Animalian mielestä esimerkiksi näitä termejä, myyntinimikkeitä ja pakkausten kuvia voi pitää harhaanjohtavina:

– hyvinvoivien kanojen munia (Munakunta)
Munakunta käyttää tätä myyntilausetta kaikissa tuotteissaan, vaikka väitteelle ei ole mitään tutkittua perustetta.
– orsimunat (Kieku Oy)
Orsia käytetään myös lattia- ja luomukanaloissa, joten sanan yhdistäminen varusteltuihin häkkeihin johtaa helposti harhaan.
– pienryhmäkanalassa tuotettuja munia (mm. Munakunta)
Pienryhmäkanala voi tuoda sanana mieleen pienkanalan, vaikka kyse on suurissa häkkikanalayksiköissä tuotetuista munista. Myyntinimi ei saisi viitata näin epäselvästi tuotantotapaan, joka todellisuudessa tarkoittaa varustelluissa häkeissä tuotettuja munia. Varustellut häkit eivät välttämättä poikkea juurikaan esimerkiksi käytettävän tilan osalta aiemmista ns. perinteisistä häkkikanaloista.
– pakkausten kuvitus (Munakunta, Laitila-Muna Oy)
Kananmunapakkauksissa käytetään piirrettyjä kuvia, joissa kanat juoksevat vapaina, kananmunat ovat vihreällä niityllä jne. Munat ovat kuitenkin varustelluissa häkkikanaloissa tai perinteisissä häkkikanaloissa tuotettuja. Kuvien perusteella munien voisi olettaa olevan hyvin erilaisista tuotantomuodoista lähtöisin kuin mistä ne todellisuudessa ovat.

Koko selvityspyyntö on luettavissa Animalian sivulla http://www.animalia.fi/kananmunien-harhaanjohtava-markkinointi

Yhteystiedot:

Tiedottaja Eeva Suhonen, p. 050 302 81 70 , (09) 720 65 914
Toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara, p. 050 384 5072, (09) 720 65 910
Eläinsuojeluasiantuntija Laura Uotila, p. (09) 720 65 913
Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi [at] animalia.fi