Kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämiseksi luovutettiin tänään väestörekisterikeskukselle


 – aloitteessa lähes 70 000 allekirjoitusta

tiedote 22.11.2012

Eläinsuojeluliitto Animalia, Luonto-Liitto, Oikeutta eläimille, sekä SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto keräsivät puolen vuoden aikana yhteensä lähes 70 000 allekirjoitusta kansalaisaloitteeseen turkistarhauksen kieltämiseksi Suomessa.

Suomen ensimmäinen eduskuntakäsittelyyn päätyvä kansalaisaloite luovutettiin tänään Väestörekisterikeskukselle, jossa tarkastetaan kannatusilmoitusten oikeellisuus ja kelpoisuus. Aloite toimitetaan eduskunnalle, kun Väestörekisterikeskus on suorittanut tarkistuslaskennan ja hyväksynyt aloitteen.

Aloite on herättänyt laajaa huomiota ja arvokeskustelua. Maaseudun Tulevaisuus teetti Suomen Gallup Elintarviketiedolla kyselyn, jossa selviteltiin suomalaisten suhtautumista turkistarhaukseen.

”Kyselystä kävi ilmi, että vain neljäsosa suomalaisista sallisi turkistarhauksen jatkuvan nykyisellään. Kansalaisaloite osoittaa, että turkistarhauksen kiellolle on laaja tuki. Päättäjien on nyt huomioitava suomalaisten mielipide”, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Kati Pulli.

”Turkistarhauksesta käytävä keskustelu osoittaa, että kansalaisaloitteemme käsittelee merkittävää yhteiskunnallista kysymystä. Keskustelua leimaa myös monesti erilaisten arvomaailmojen kohtaaminen”, kommentoi puolestaan kampanjavastaava Ilkka Hiltunen.

Seuraava vaihe kansalaisaloitteessa on eri puolueiden kansanedustajien tapaaminen. Tavoitteena on saada mahdollisimman moni kansanedustaja tietoiseksi turkistarhauksen epäkohdista. Turkistarhausta vastustavia edustajia on yli puoluerajojen. Kansalaisaloite antaa myös jokaiselle suomalaiselle vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuden.

”Kyse on suomalaisen demokratian kannalta historiallisesta hetkestä. Toivomme, että kaikkien aikojen ensimmäiseen kansalaisaloitteeseen suhtaudutaan eduskunnassa vakavasti. Selvää on, että turkistarhaus tulee loppumaan Suomesta ennemmin tai myöhemmin”, sanoo Luonto-Liiton pääsihteeri Leo Stranius.

”Tämä on erinomainen esimerkki siitä, että kansalaisvaikuttamiseen ei tarvita kuin paloa asiaan. Tärkeintä on ryhtyä sanoista tekoihin”, sanoo SEY:n toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

Turkistarhauksen kieltävää kansalaisaloitetta tukee myös kansainvälinen Turkiton perjantai -tapahtuma, jota vietetään perjantaina 23.11. Suomessa näyttäviä tempauksia järjestetään ainakin Helsingissä, Turussa ja Lahdessa.

Valokuvia aloitteen luovutuksesta:

https://www.dropbox.com/sh/ly8mk4et6xtl1zj/amQMFsRT3q

Kuvat median vapaassa käytössä aiheeseen liittyvässä uutisoinnissa. Kuvaaja mainittava.

http://www.luontoliitto.fi/tiedotteet/?p=1801

Lisätiedot:
Turkistarhaton Suomi –kansalaisaloitekampanjan allekirjoitusten kerääminen käynnistyi toukokuun puolivälissä ja päättyi 14.11.2012. Allekirjoituksia kampanjaan kerättiin 68 979 (vahvistamaton luku 22.11.2012). Aloitteen tultua Väestörekisterikeskuksen hyväksymäksi se luovutetaan keväällä eduskunnalle, joka käsittelee sen oman aikataulunsa mukaisesti.

Allekirjoitukset on kerätty pääosin paperilla yleisötilaisuuksissa, kaduilla, keräyspisteissä sekä ns. feissaamalla. Verkossa allekirjoitusmahdollisuus avautui lokakuussa. Sähköisiä allekirjoituksia kerätyistä on 544 kpl, eli paperilla kerättyjä on yli 99 % kaikista allekirjoituksista.

Lisätiedot kampanjasta:
http://www.turkistarhatonsuomi.fi

Aloiteteksti sekä taustamuistio (runsaasti tietoa turkistarhauksesta):
http://turkistarhatonsuomi.fi/pdf/aloite.pdf
http://turkistarhatonsuomi.fi/pdf/aloitemuistio.pdf

Ilkka Hiltunen
kampanjavastaava
puh. 046 906 6244
ilkka.hiltunen(at)luontoliitto.fi

Kati Pulli
toiminnanjohtaja, Animalia
puh. 050 384 5072
kati.pulli(at)animalia.fi

Leo Stranius
pääsihteeri, Luonto-Liitto
puh. 040 754 7371
leo.stranius(at)luontoliitto.fi

Helinä Ylisirniö
toiminnanjohtaja,
SEY Suomen eläinsuojeluyhdistysten liitto
puh. 050 3712740
helina.ylisirnio(at)sey.fi

Anne Nieminen
tiedottaja, Oikeutta eläimille
puh. 044 722 3351
info(at)oikeuttaelaimille.net