Keskusta – EU-parlamentti


Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä

Anneli Jäätteenmäki

www.annelijaatteenmaki.net

Europarlamentaarikon tekemiä eläinsuojeluun liittyviä toimia:

Kirjallinen kysymys: Tarkastusten tulosten julkaiseminen eläinsuojelurikkomuksista kuljetuksen aikana (2011)

Kirjallinen kysymys: Eläinten suojelusta kuljetuksen aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1/2005 säännösten rikkomuksien valvonta (2011)

Kirjallinen kysymys: Komission navigointijärjestelmiin perustuvien mallien laatimisen edistyminen hevosten teuraskuljetuksiin liittyen (2008)

Kirjallinen kysymys: Hevosten rääkkäys eläinkuljetuksissa eri puolilla Eurooppaa (2008)

Europarlamentaarikon tekemiä muita eläimiin liittyviä toimia:

Kirjallinen kysymys: Metsäpeurapopulaatioiden pienentyminen (2013)

 

Riikka Pakarinen

www.riikkamanner.eu

Europarlamentaarikon tekemiä eläinsuojeluun liittyviä toimia:

Europarlamentaarikon tekemiä muita eläimiin liittyviä toimia:

Kirjallinen kysymys: Jatkokysymys luontodirektiivistä (2013)

Kirjallinen kysymys: Luontodirektiivin tulkinta susien osalta (2013)

 

Hannu Takkula

www.hannutakkula.fi

Europarlamentaarikon tekemiä eläinsuojeluun liittyviä toimia:

Kirjallinen kysymys: Teuraskuljetusten rajoittaminen (2008)

Europarlamentaarikon tekemiä muita eläimiin liittyviä toimia:

Kirjallinen kysymys: Petovahinkojen korvaukset (2013)

Kirjallinen kysymys: Suurpetojen kantojen säätely (2013)

Kirjallinen kysymys: Ekologisesti ja eettisesti kestävä kalastus (2012)

Kirjallinen kysymys: Sudet ihmisten ja kotieläinten uhkana (2012)

Kirjallinen kysymys: Nuorten metsästys- ja ampumaharrastus (2007)

<-Takaisin