Koe-eläintensuojelujärjestöt kritisoivat Euroopan kemikaalivirastoa


Eläinsuojeluliitto Animalia ja sen koe-eläinten suojelun kattojärjestö ECEAE (The European Coalition to End Animal Experiments) ovat tyytymättömiä Euroopan kemikaaliviraston toimintaan testausehdotusten käsittelyssä. Helsingissä sijaitseva Euroopan kemikaalivirasto julkaisi äskettäin vuoden 2013 arviointiraportin.

Euroopan komission kemikaaliohjelma REACHin tarkoitus on varmistaa sellaisten kemikaalien turvallisuus ihmisille ja ympäristölle, joita tuotetaan tai tuodaan EU:n alueelle yli tonnin verran vuodessa. Kemikaalien rekisteröinnin yhteydessä yrityksen tulee ehdottaa sopivia testausmenetelmiä Euroopan kemikaalivirastolle. Tavallisesti nämä ovat eläinkokeita.

Tämän jälkeen kolmansilla osapuolilla, kuten eläinsuojelujärjestöillä, on 45 vuorokautta aikaa toimittaa kemikaalivirastolle kokeen välttämiseen johtavaa tietoa.

Juuri julkaistusta arviointiraportista käy ilmi, että testausehdotukset eivät ole kariutuneet viraston kiellon vuoksi, vaan koska yhtiöt itse ovat vetäneet ehdotukset pois.

”Kemikaalivirasto näyttää hylkäävän ehdotuksia ainoastaan teknisistä syistä. Virasto ei ole ottanut järjestelmää vakavasti, vaan on haitannut työtämme muun muassa julkaisemalla ehdotukset niin suurissa erissä, että laaja kommentointi on mahdotonta. He ovat myös toimittaneet toksikologiemme kommentit ehdotuksen jättäneille yrityksille vasta viime hetkellä ennen aikarajan umpeutumista”, sanoo ECEAE:n tieteellinen johtaja, tohtori Katy Taylor.

ECEAE on jättänyt valituksen EU:n oikeusasiamiehelle kemikaaliviraston toiminnasta. Valituksen mukaan kemikaalivirasto on kykenemätön noudattamaan omaa ohjeistustaan, jonka mukaan viraston velvoite on arvioida, ovatko eläinkokeet tarpeellisia.

Euroopan kemikaaliviraston toiminnasta huolimatta 18 000 eläintä on säästynyt

Animalia ja ECEAE ovat pelastaneet 18 000 hiirtä, rottaa ja kaniinia kemikaalien turvallisuutta testaavilta REACH-asetuksen eläinkokeilta.

Vältetyt kokeet eivät olleet tarpeellisia kyseisten kemikaalien kohdalla. Hylättyjä kokeita olivat muun muassa toistuvan annoksen testi, jossa rotille pakkosyötetään tutkittavaa kemikaalia 90 päivän ajan, raskaudenaikaisen kehityksen toksisuustesti, jossa tiineille rotille pakkosyötetään tutkittavaa kemikaalia, minkä jälkeen rotat tapetaan yhdessä syntymättömien poikastensa kanssa sekä lisääntymistoksisuuskoe, jossa rotille pakkosyötetään useiden sukupolvien ajan tutkittavaa ainetta, jotta voidaan selvittää muutoksia hedelmällisyydessä.

12 tapauksessa testausehdotuksen jättänyt yhtiö luopui kokeesta ennen kuin kemikaalivirasto teki asiasta päätöksen. Kolmen tapauksen kohdalla ECEAE:n antama tieto johti kokeen hylkäämiseen. Kahdessa tapauksessa kemikaalivirasto pyysi yhtiöitä suorittamaan kokeen ilman eläimiä, mihin yhtiöt suostuivat.

”Olemme tyytyväisiä siitä, että yhteistyömme ansiosta joitakin eläinkokeita on onnistuttu välttämään. Vaikka luku onkin suhteellisen pieni, jokainen pelastettu eläin on meille voitto. ECEAE luonnollisesti jatkaa kommentointityötä, ja Animalia on toiminnassa mukana”, Animalian koe-eläinvastaava Marianna Lammi sanoo.

Lisätietoa:

ECEAE on Euroopan johtava koe-eläinten suojelua ajava kattojärjestö. Se on palkannut kemikaaliohjelman käynnistyttyä vuodesta 2009 alkaen toksikologeja kommentoimaan ehdotettuja kokeita. ECEAE:n laatima tiivistelmä REACH-työstä kemikaalien ensimmäisten rekisteröintien takarajaan (vuoteen 2010) mennessä, julkaistiin Altexissa 10.3.2014 ja Chemical Watchissa 4.4.2014.

Marianna Lammi

koe-eläinvastaava, Eläinsuojeluliitto Animalia

puh. 045 7750 1571

marianna.lammi[at]animalia.fi