Kokoomus


Kokoomus

Tutustu Kokoomukseen: www.kokoomus.fi

Tältä sivulta löydät Kokoomuksen vastaukset Animalian ja SEY:n syksyllä 2013 tekemään eläinpoliittiseen kyselyyn. Alta löydät myös puolueen kansanedustajien eläinsuojeluun ja eläimiin liittyvät valtiopäivätoimet.

Animalian ja SEY:n eläinpoliittinen kysely

1. Miten puolueenne toimii eläinsuojelun edistämiseksi? Mitä poliittisia toimenpiteitä eläinsuojelun edistämiseksi puolueenne on kuluvalla hallituskaudella tehnyt?

Tällä hallituskaudella on tehty monia parannuksia eläinsuojelun edistämiseksi. Kokoomuslaisen maa- ja metsätalousministerin johdolla on mm. ryhdytty uudistamaan eläinsuojelulakia, on perustettu eläinsuojeluasiamiehen tehtävä sekä laitettu alulle tai viety loppuun erilaisia asetustason uudistuksia eläintenpitoon liittyen esimerkkinä sikojen hyvinvointiasetus ja koe-eläinten valvotumpi tutkimustoiminta.

2. Mitä puolueenne pitää suurimpina epäkohtina eläinsuojelussa Suomessa?

Kokonaisuuden kannalta yksi suurimmista epäkohdista on ihmisten omaan elämään liittyvien ongelmien (kuten päihteet, sairaudet ja uupuminen) heijastuminen eläinten hoitoon laiminlyönteinä.

3. Onko puolueenne mielestä Suomen eläinsuojelulaki riittävällä tasolla? Miksi on tai jos ei ole, miten sitä tulisi muuttaa?

Ei ole, sillä laki on osin vanhentunut. Eläinsuojelulakia uudistetaankin tällä hetkellä, ja kyseessä on laaja-alainen uudistushanke. On myös arvioitava eläinten tarkoituksenmukaista jalostusta ja perinnöllisten sairauksien ennaltaehkäisyä.

4. Onko puolueenne mielestä eläinsuojeluvalvonta hoidettu Suomessa riittävän hyvin? Jos ei, miten tilannetta pitäisi mielestänne parantaa?

Eläinsuojeluvalvonnassa on varmasti aina kehitettävää. Yksi konkreettinen askel olisi, että kaikki valvontaeläinlääkärien virat saataisiin täytettyä.

5. Onko puolueessanne erityistä ryhmää tai toimielintä, jolle eläinsuojeluasiat kuuluvat?

Eläinsuojeluasiat ovat lähellä niin Kokoomuksen maaseutuvaltuuskuntaa kuin ympäristöverkostoakin.

6. Suomalainen kotieläintuotanto ei ole ongelmatonta, ja kotieläintuotanto on myös yksi merkittävistä ilmastonmuutosta edistävistä tekijöistä.
a) Mitä puolueenne pitää suomalaisen kotieläintuotannon keskeisimpinä ongelmina, ja miten puolueenne on ongelmia pyrkinyt ratkaisemaan?

Lainsäädäntöpuolella on tarvittu päivityksiä ja uudistusta, ja näitä onkin nyt laitettu alulle tai viety loppuun kokoomuslaisen maa- ja metsätalousministerin johdolla. Yhtenä eläinten hyvinvointiin vaikuttava tekijä on myös tuottajien hyvinvointi ja tuotannon kannattavuus. Jos maanviljelijä kamppailee tuottavuuskriisin ja uupumuksen kanssa, myös eläinten hyvinvointi on vaarassa. Siksi on tärkeää mm. EU-maataloustukineuvotteluissa huolehtia siitä, että maataloustuotanto olisi kannattavaa Suomessa myös tulevaisuudessa.

b) Pitäisikö eläinten hyvinvointia ja ilmastonsuojelua edistää ruokapoliittisella linjauksella, joka edistäisi nykyistä kasvis- ja luomupainotteisempaa ruokailua?

Kokoomus on vienyt eteenpäin toimenpiteitä luomu- ja lähiruoan osuuden kasvattamiseksi. Kokoomus näkee lähi- ja luomuruoalla olevan monia etuja, yhtenä niistä on juuri eläinten hyvinvointi. Kun käytetään lähellä tuotettua ruokaa, voidaan varmistua eläinten asianmukaisesta kohtelusta ja esimerkiksi kuljetuksista johtuvat ilmastopäästöt voidaan minimoida. Kasvisten käytön lisääminen on myös tärkeää, ja tässä muiden etujen lisäksi painavat myös kansanterveydelliset näkökohdat.

7. Mikä on puolueenne kanta turkistarhaukseen, turkistarhauksen tulevaisuuteen Suomessa sekä tarhauksen tukemiseen yhteiskunnan varoin, esimerkiksi investointitukien ja lomitusjärjestelmän kautta? Entä millä tavoin puolueenne mielestä turkistarhaukseen liittyviä eettisiä ja hyvinvointiin liittyviä epäkohtia tulee ratkaista?

Kokoomuslaisten keskuudessa on sekä turkistarhauksen puolustajia että sen lakkauttamisen kannattajia. Epäkohtien ratkaisussa ja ennaltaehkäisyssä olennaista on valvonta, niin viranomais- kuin alan omavalvontakin. Turkiseläinten terveydenhuoltojärjestelmä on myös tärkeä työkalu, samoin kuin turkiseläinten suojelua koskeva asetus, jota parhaillaan uudistetaan maa- ja metsätalousministeriössä.

8. Panostaako valtio puolueenne mielestä riittävästi koe-eläinten määrän vähentämiseen ja eläinkokeiden vaihtoehtojen kehittämiseen?

Eläinkokeet tulee korvata muilla vaihtoehdoilla aina kun se on mahdollista. Koe-eläinlainsääntö on juuri uudistettu, ja koe-eläinten suojelu perustuukin periaatteeseen, että eläinten käyttöä on pyrittävä korvaamaan muilla menetelmillä aina kun se on mahdollista. Tiukka ja avoimesti seurattavissa oleva raportointijärjestelmä on kannatettava.