Kristillisdemokraatit


KD

Tutustu Kristillisdemokraatteihin: www.kd.fi

Tältä sivulta löydät Kristillisdemokraattien vastaukset Animalian ja SEY:n syksyllä 2013 tekemään eläinpoliittiseen kyselyyn. Alta löydät myös puolueen kansanedustajien eläinsuojeluun ja eläimiin liittyvät valtiopäivätoimet.

Animalian ja SEY:n eläinpoliittinen kysely

1. Miten puolueenne toimii eläinsuojelun edistämiseksi? Mitä poliittisia toimenpiteitä eläinsuojelun edistämiseksi puolueenne on kuluvalla hallituskaudella tehnyt?

Eläinsuojelun edistäminen on tärkeää kristillisdemokraateille. Tuotantoeläinten elinolosuhteet tulee olla hyvällä tasolla ja väärinkäytöksiin tulee puuttua valvonnan kautta. Olemme pyrkineet tuomaan esille esimerkiksi viljelijäperheiden työssä jaksamisen, jolla on suuri vaikutus myös tuotantoeläinten hyvinvointiin. Pidämme tärkeänä, että lainsäädännöllä varmistetaan riittävät ja kohtuuhintaiset lomitus- ja eläinlääkintäpalvelut. Olemme myös tuoneet esille mahdollisuuden ylläpitää pienempiä tuotantoyksiköitä Siirtymistä liian suuriin yksiköihin on mielestämme harkittava viisaasti, ettei uupumus uhkaa yrittäjää eivätkä taloudelliset riskit kasva kohtuuttomiksi. Liian suurissa yksiköissä eläinten hyvinvointi voi kärsiä.

2. Mitä puolueenne pitää suurimpina epäkohtina eläinsuojelussa Suomessa?

Erilaiset olosuhteet eri puolella maata on yksi epäkohta. Tämä koskee valvontaa mutta myös esimerkiksi maatalousyrittäjien lomituspalveluita.

3. Onko puolueenne mielestä Suomen eläinsuojelulaki riittävällä tasolla? Miksi on tai jos ei ole, miten sitä tulisi muuttaa?

Suomen eläinsuojelulaki on riittävällä tasolla. Tärkeintä on tällä hetkellä pyrkiä varmistamaan, että lakia noudatettaisiin kaikilla tasoilla ja koko maassa.

4. Onko puolueenne mielestä eläinsuojeluvalvonta hoidettu Suomessa riittävän hyvin? Jos ei, miten tilannetta pitäisi mielestänne parantaa?

Eläinsuojeluvalvontaa on pääsääntöisesti hoidettu hyvin mutta parantamisen varaa on kuitenkin. Esimerkiksi kuntien eläinsuojeluvalvonnasta vastaavia henkilöitä tulee olla tarpeeseen nähden riittävästi.

5. Onko puolueessanne erityistä ryhmää tai toimielintä, jolle eläinsuojeluasiat kuuluvat?

Puolueellamme ei ole erityisesti nimettyä henkilöä tai ryhmää, jonka vastuulla eläinsuojeluasiat ovat.

6. Suomalainen kotieläintuotanto ei ole ongelmatonta, ja kotieläintuotanto on myös yksi merkittävistä ilmastonmuutosta edistävistä tekijöistä.
a) Mitä puolueenne pitää suomalaisen kotieläintuotannon keskeisimpinä ongelmina, ja miten puolueenne on ongelmia pyrkinyt ratkaisemaan?

Maataloudessa kehityssuunta on se, että tuotantoyksiköt suurenevat kaiken aikaa ja pienet tilat käyvät kannattomiksi. Haluamme edistää mahdollisuutta ylläpitää pienempi tiloja ja erityisesti sitä, että maataloustuotanto olisi mahdollista koko maassa. Tämä parantaisi myös mahdollisuutta lähiruoan kulutukseen ja vähentäisi kuljetustarvetta.

b) Pitäisikö eläinten hyvinvointia ja ilmastonsuojelua edistää ruokapoliittisella linjauksella, joka edistäisi nykyistä kasvis- ja luomupainotteisempaa ruokailua?

Kannatamme lämpimästi kasvis- ja luomupainotteisemman ruokavalion edistämistä. Olemme esimerkiksi pitäneet esillä mahdollisuutta lisätä luomu- ja lähiruoan käyttöä julkisissa hankinnoissa. Kasvisruokailua voidaan edistää mutta on tärkeää kuitenkin varmistaa ihmisten valinnanvapaus ruokatottumusten suhteen. Kasvisruoan suosio on kuitenkin koko ajan kasvamaan päin ja pidämme tätä hyvänä asiana.

7. Mikä on puolueenne kanta turkistarhaukseen, turkistarhauksen tulevaisuuteen Suomessa sekä tarhauksen tukemiseen yhteiskunnan varoin, esimerkiksi investointitukien ja lomitusjärjestelmän kautta? Entä millä tavoin puolueenne mielestä turkistarhaukseen liittyviä eettisiä ja hyvinvointiin liittyviä epäkohtia tulee ratkaista?

Turkistarhaus on puolueemme mielestä yksi tärkeä ja työllistävä elinkeino, jolla on paikallisesti erittäin suuri merkitys. Pidämme kuitenkin tärkeänä sitä, että eläinten hyvinvoinnista huolehditaan. Lomitusjärjestelmät ovat tärkeitä myös eläinten hyvinvoinnin kannalta. Eläimet tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa mikä ei aina ole mahdollista ilman toimivaa lomitusjärjestelmää. Hyvinvoivat tarhaajat pystyvät myös paremmin huolehtimaan eläinten hyvinvoinnista.

8. Panostaako valtio puolueenne mielestä riittävästi koe-eläinten määrän vähentämiseen ja eläinkokeiden vaihtoehtojen kehittämiseen?

Kyllä