Uudessa eduskunnassa vähintään 31 eläintenedustajaa

31 vastavalittua kansanedustajaa on sitoutunut SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton ja Animalian yhteisiin eläinpoliittisiin vaalitavoitteisiin. Järjestöt keräsivät sitoumuksia uuden eläinsuojelulain edistämiseksi. Allekirjoittaneet edustajat sitoutuivat edistämään uudistuvaan lakiin turkistarhauskieltoa, muun kuin hetkellisen paikalleen kytkemisen kieltoa ja hyvinvoinnille haitalliseen jalostukseen puuttumista. Eniten sitoutuneita uusia kansanedustajia on Vihreissä (12) ja Vasemmistoliitossa (8). Sitoumuksen allekirjoittaneita kansanedustajia […]


Vihreiden eduskuntavaaliehdokkaat sitoutuneimpia eläinsuojelujärjestöjen vaalitavoitteisiin

Eri puolueiden ehdokkaiden eläinsuojeluinnossa merkittäviä eroja Eläinsuojelujärjestöt Animalia ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ovat yhteisessä eduskuntavaalikampanjassaan keränneet ehdokkailta sitoumuksia uuden, eläimille merkittävästi paremman eläinsuojelulain edistämiseksi. – Sitoumuksen allekirjoittaneet ehdokkaat lupaavat eduskunnassa edistää eläinsuojelujärjestöjen yhteisiä tavoitteita, kuten muun kuin hetkellisen eläinten paikalleen kytkemisen kieltämistä, eläinten hyvinvoinnille haitalliseen jalostukseen puuttumista sekä turkistarhauksen […]


Nämä ehdokkaat ottivat turkisalalta rahaa

Poliitikkojen erilaisten sidonnaisuuksien ja asenteiden selvittäminen auttaa äänestäjää tekemään mahdollisimman tietoisen ja hyvän vaalipäätöksen. Vaalirahoitus antaa viitteitä arvoista, joiden takana ehdokkaasi seisoo. Jos eläinsuojelu on sinulle tärkeää, huomioithan sen myös äänestysvalinnoissasi. Eduskuntavaalit lähestyvät ja kilpailu paikoista tiivistyy. SEYn ja Animalian tavoitteena on saada eduskuntaan mahdollisimman eläinsuojelumyönteinen kokoonpano. Seuraavalla kaudella päätetään […]