Pentutehtailun vastaiseen taisteluun etsittiin avaimia asiantuntijaseminaarissa


Pentutehtaat ja niiden aiheuttamat vaarat saivat perinpohjaisen käsittelyn HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulussa järjestetyssä asiantuntijaseminaarissa tiistaina 7.5.2013. Asiantuntijat HUS:sta, Tullista, maa- ja metsätalousministeriöstä, Suomen Kennelliitosta, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitosta ja Suomen Eläinlääkäriliitosta pohtivat konkreettisia toimia pentutehtaiden lopettamiseksi.

Uudistuvan eläinsuojelulainsäädännön sisältöön vaikuttaminen on tärkein keino pentutehtailun pysäyttämiseksi. Eläinten pakollisesta tunnistusmerkinnästä ja rekisteröinnistä sekä emojen ja pentujen hyvinvoinnista on saatava pykälät lakiin. Tarvitaan myös säännös, joka ottaa kantaa eläinten tiineeksi saattamisen tiheyteen. Jatkuvalla valistustyöllä on pyrittävä vaikuttamaan asenteisiin. Ihmisiä täytyy ravistella ymmärtämään pentutehtailun kauaskantoiset seuraukset niin eläimille kuin ihmisillekin. Viranomaisyhteistyötä ja valvontaa EU:n jäsenmaiden välillä on myös lisättävä.

pentutehdas_sey2

Pentutehtailu on röyhkeää rikollisuutta. Kuva: SEY

Laaja ongelma – rekisteristä ratkaisu?

SEYn entinen toiminnanjohtaja Risto Rydman toimi seminaarissa puheenjohtajana. Avauspuheessaan hän painotti, että pentutehtailu aiheuttaa kärsimystä sekä eläimille että ihmisille. Se on myös merkittävä taloudellinen ja kansanterveydellinen ongelma.

SEYn nykyinen toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö esitteli aluksi Älä ostaa koiraa häkistä -kampanjan ja muut pentutehtailua vastustavat toimet, joita tähän mennessä on tehty. Pentutehtailu on Euroopassa iso ongelma ja satojen miljoonien eurojen pimeä bisnes. Kampanjalla halutaan varoittaa pentutehtailun vaaroista. Kampanjan kannustamina pentutehtailun uhrit ovat alkaneet julkisesti kertoa kokemuksistaan, mikä rohkaisee muitakin huijattuja aktivoitumaan ja tekemään rikosilmoituksia poliisille.

Eurokansanedustaja Sirpa Pietikäinen lähetti videotervehdyksen seminaariin osallistujille. Pietikäisen mukaan pi

täisi edistää sellaista lainsäädäntöä, joka parantaa eläinten hyvinvointia eikä pelkästään puutu eläinten pahoinvointiin. EU:lla ei ole seuraeläinten hyvinvointiin liittyen yhteistä, selkeää lainsäädäntöä. Pietikäinen on esittänyt useaan otteeseen EU:n laajuisen lemmikkieläinten rekisteröinti- ja tunnistusmerkinnän säätämisestä laissa, mutta aloitetta ei ole syntynyt. Pietikäinen lupaa jatkaa sinnikästä työtään Europarlamentissa eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Hallituksen puheenjohtaja Helena Suni Suomen Kennelliitosta kertoi, että Suomessa on jo valmiudet perustaa eläinten tunnistusmerkintärekisteri, mutta EU:n vastuulla on yhtenäistää lainsäädäntö. Rekisteröintikustannukset eivät saa nousta liian korkeiksi omistajille, sillä muuten rekisteröinti jää tekemättä. SEYn toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö oli sitä mieltä, että rekisteröinnin pitäisi olla käyttäjälle lähes ilmaista. Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Kirsi Sario puolsi myös rekisteriä, johon olisi helppo päivittää eläimen terveyshistoria.

Röyhkeää rikollisuutta

Kirsi Sario Eläinlääkäriliitosta kertoi eläinlääkäreiden kohtaavan sairaita pentutehtaiden koiria niin vastaanotolla kuin viranomaistehtävissä. Kotimaisten pentutehtaiden lisäksi ongelmana on koirien laiton maahantuonti. Vaikka ulkomailta tuoduilla koirilla olisi paperit, ne voivat olla väärennettyjä. Tullin talousrikostutkintayksikön esimies Teemu Koskela kertoi koirien salakuljetuksen muuttuneen nykyään röyhkeämmäksi, koska laittomasti tuodut koirat ovat useimmiten täysin vailla papereita.

Yksi tärkeimmistä Kennelliiton keinoista taistella pentutehtailua vastaan on kurinpitolautakunta, joka voi julkaista koirankasvattajan nimen sanktiona huonosta eläimenpidosta Koiramme-lehdessä. Helena Sunin mukaan tämä toiminta on saanut kiitosta, ja se on yksi niitä harvoja asioita, joita Kennelliitto voi tehdä puuttuakseen ongelmiin. Kurinpitolautakunta tekee 10-12 eläinsuojeluun liittyvää päätöstä vuodessa. Viime vuosina ilmoitusten määrä on ollut kasvussa.

Pentutehtailu on kansanterveydellinen uhka

Infektiolääkäri Katariina Kainulainen HUS:sta toi esiin pentutehtailun aiheuttaman vaaran ihmisen terveydelle. Esimerkiksi rabies tarttuu eläimestä ihmiseen ja on oireiseksi ehdittyään aina tappava. Suomessa on tullut esiin tapauksia, joissa yksi sairas koira on aiheuttanut rabieksen tartunnanvaaran jopa kymmenille ihmisille. Hoito, jolla estetään tartunnan eteneminen taudiksi, maksaa noin 1 700 euroa henkilöä kohden, ja tämä koituu yhteiskunnan maksettavaksi. Kainulainen toivoo tiedon tartuntavaarasta pysäyttävän: ostamalla tuntemattomissa oloissa tuotetun koiran ihminen saattaa itsensä ja läheisensä hengenvaaraan.

Lainsäädäntö ja asenteet avainasemassa

Eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola maa- ja metsätalousministeriöstä kertoi, että eläinsuojelulainsäädännön uudistus on valmisteilla ja sen sisältöön voi nyt vaikuttaa. Tavoite on parantaa eläinten hyvinvointia ja ajanmukaistaa sekä selkeyttää lakia. Toiveena on, että uusi laki tulisi esittelyyn jo ensi vuoden aikana. Lailla voisi olla mahdollista puuttua myös pentutehtailuun sekä seuraeläinten tunnistusmerkintään ja rekisteröintiin.

Teemu Koskela muistutti vielä, että Tullille ei ole säädetty toimivaltaa valvoa EU:n sisäliikenteessä tapahtuvaa lemmikkien tuontia. Tulli suorittaa esitutkinnan Suomen ja toisen jäsenvaltion välisissä salakuljetustapauksissa valvontaeläinlääkärien tekemien tutkintapyyntöjen perusteella. EU:n ulkopuolelta tuotavia eläimiä Tulli valvoo tehokkaasti. Tulli toivoo ennaltaehkäisevää toimintaa järjestöiltä ja viranomaisilta ostajien asenteiden muokkaamiseksi, jotta mahdollisesti sairaita eläimiä ei päätyisi Suomen rajojen sisäpuolelle.

Seminaarin asiantuntijat olivat pitkälti yksimielisiä siitä, että eläinsuojelulainsäädännön sisältöön vaikuttaminen on ensiarvoisen tärkeää taistelussa pentutehtailua vastaan. Lisäksi jatkuvalla valistustyöllä on pyrittävä vaikuttamaan ihmisten mielikuviin ja arvostukseen eläimiä kohtaan.

Seminaari oli osa Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liiton, Suomen Kennelliiton, Suomen Eläinlääkäriliiton ja HAAGA–HELIAn mainonnan ja yritysviestinnän opiskelijoiden Älä osta koiraa häkistä -kampanjaa. Lisää tietoa pentutehtaista löytyy kampanjasivustolta www.halpapentu.fi ja kampanjan Facebook-sivuilta www.facebook.com/alaostakoiraahakista.

 

Lisätietoja

 

SEYn viestintäpäällikkö Maria Lindqvist

maria.lindqvist(at)sey.fi, puh. 050 5572 463

 

Suomen Kennelliiton viestintäpäällikkö Kaija Unhola

kaija.unhola(at)kennelliitto.fi, puh. 050 432 0844