Perussuomalaiset


PS_logo_WEB

Tutustu Perussuomalaisiin: www.perussuomalaiset.fi

Tältä sivulta löydät Perussuomalaisten vastaukset Animalian ja SEY:n syksyllä 2013 tekemään eläinpoliittiseen kyselyyn. Alta löydät myös puolueen kansanedustajien eläinsuojeluun ja eläimiin liittyvät valtiopäivätoimet.

Animalian ja SEY:n eläinpoliittinen kysely

1. Miten puolueenne toimii eläinsuojelun edistämiseksi? Mitä poliittisia toimenpiteitä eläinsuojelun edistämiseksi puolueenne on kuluvalla hallituskaudella tehnyt?

Eläinsuojeluvalvontaan pitäisi panostaa enemmän. Olemme ehdottaneet myös lisää varoja epäkohtien korjaamiseksi eläinsuojelussa.

2. Mitä puolueenne pitää suurimpina epäkohtina eläinsuojelussa Suomessa?

Kotieläintuotannossa ilmenee räikeitä laiminlyöntejä joskus myös Suomessa. Niiden tapausten esiintuominen ja ennaltaehkäisy on ehdottoman tärkeää.

3. Onko puolueenne mielestä Suomen eläinsuojelulaki riittävällä tasolla? Miksi on tai jos ei ole, miten sitä tulisi muuttaa?

Eläinsuojelulain tiukentaminen tulevaisuudessa on todennäköistä ja suotavaa, jos räikeitä eläinsuojelurikkeitä ilmenee lisää.

On ensiarvoisen tärkeää opettaa lapset pienestä pitäen kunnioittamaan myös eläinten hyvinvointia. Suomessa suhtaudutaan eläimiin melko hyvin. Islamilaisissa maissa ja keski- ja eteläeuroopassa esimerkiksi eläinkuljetukset ovat monesti epäinhimillisesti hoidettuja.

4. Onko puolueenne mielestä eläinsuojeluvalvonta hoidettu Suomessa riittävän hyvin? Jos ei, miten tilannetta pitäisi mielestänne parantaa?

Valvontaan pitäisi panostaa enemmän.

5. Onko puolueessanne erityistä ryhmää tai toimielintä, jolle eläinsuojeluasiat kuuluvat??

Maa-ja metsätalousvaliokunnan edustajat käsittelevät näitä asioita. Meillä ei ole erillistä ryhmää asialle. Mutta eläinten hyvinvoinnista kiinnostuneita eläinystäviä löytyy.

6. Suomalainen kotieläintuotanto ei ole ongelmatonta, ja kotieläintuotanto on myös yksi merkittävistä ilmastonmutosta edistävistä tekijöistä.
a) Mitä puolueenne pitää suomalaisen kotieläintuotannon keskeisimpinä ongelmina, ja miten puolueenne on ongelmia pyrkinyt ratkaisemaan?

On hyvä, että esim. kanaloissa häkkejä on suurennettu ja kanalat, joissa kanat saavat olla vapaana, lisääntyvät.

Eläinten tila liikkua ja eläinten kohtelu ovat haasteellisia asioita tulevaisuudessakin. Suomi on kuitenkin edelläkävijä näissä asioissa.

b) Pitäisikö eläinten hyvinvointia ja ilmastonsuojelua edistää ruokapoliittisella linjauksella, joka edistäisi nykyistä kasvis- ja luomupainotteisempaa ruokailua?

Ihminen on sekaruokainen. Lihaa ja kasviksia. GMO-vapaa ruokatuotanto ja viljely Suomessa ovat tavotteitamme tulevaisuudessakin.

7. Mikä on puolueenne kanta turkistarhaukseen, turkistarhauksen tulevaisuuteen Suomessa sekä tarhauksen tukemiseen yhteiskunnan varoin, esimerkiksi investointitukien ja lomitusjärjestelmän kautta? Entä millä tavoin puolueenne mielestä turkistarhaukseen liittyviä eettisiä ja hyvinvointiin liittyviä epäkohtia tulee ratkaista?

Turkisyrittäjyyttä kannatimme, mutta turkisyrittäjien on panostettava entistä enemmän eläinten hyvinvointiin, ei pelkästään kiiltävään turkkiin.

8. Panostaako valtio puolueenne mielestä riittävästi koe-eläinten määrän vähentämiseen ja eläinkokeiden vaihtoehtojen kehittämiseen?

Eläinkokeiden minimoimiseksi on kannatettavaa yrittää löytää myös vaihtoehtoisia keinoja tutkia asioita.