Laura Huhtasaari


Laura HuhtasaariKansanedustaja, Perussuomalaiset

Vaalisivut

 

1. Mikä on mielestänne suurin eläinsuojelullinen ongelma Suomessa ja miten siihen tulisi puuttua?

On vaikea osoittaa yhtä tärkeintä. Ongelmia löytyy esimerkiksi tuotantoeläinten kohdalta (esim. ulkoilun mahdollistaminen.), lemmikkieläimiin liittyen (esim. pentutehtailu), liian pienet rangaistukset eläinten kaltoinkohtelusta, jättiläisketut turkistarhoilla.

2. Uusi eläinsuojelulaki on valmisteilla, eikä siinä tulla esimerkiksi kieltämään parsinavetoita tai takaamaan jatkuvaa juomavettä eläinten pysyvissä pitopaikoissa. Mitä mieltä olette lakiuudistuksesta?

Eläinten arvo ja oikeudet ovat nousseet voimalla esiin. Suomalaiset ovat eläinrakasta kansaa, olleet aina. Uuden lainsäädännön tulisi olla konkreettista ja sen tulisi selvästi kyetä puuttumaan epäkohtiin. Myös monikulttuuristuminen on tuonut mukanaan haasteita. Esimerkiksi halal-tuotanto on selvästi vastoin käsityksiäni tuotantoeläinten kohtelusta. Riittävä huolehtiminen esimerkiksi eläinten ulkoilusta ja muusta liikkumisesta on tärkeää. Myös lain noudattamisen valvonnan täytyy olla riittävää. Toisaalta tuottajien työhön, jaksamiseen ja elinkeinoon liittyvien seikkojen huomioiminen on tärkeää. Minulle suomalainen ja paikallinen ruokatuotanto on erittäin oleellista, myös turvallisuutemme kannalta. Olen valmis maksamaan enemmän myös siitä, että tiedän eläimiä kohdellun hyvin. Eläinoikeuksien kuuluu mennä eteen-, ei taaksepäin. Uusi eläinsuojelulaki ei ole täysin riittävä huomioimaan em. epäkohtia.

3. Kannatatteko turkistuotannon lakkauttamista Suomessa siirtymäajalla?

Toistaiseksi turkistarhauksen elinkeinopoliittiset vaikutukset ovat merkittäviä, joten en voi kannattaa sen lopettamista.

4. Miten olisitte itse presidenttinä valmis toimimaan eläinten puolesta?

Olen eläinrakas ihminen ja eläinten oikeudet ovat minulle tärkeitä. Tuotantoeläimiä tulee kohdella hyvin, eläinten kaltoinkohtelusta tulee määrätä kovempia rangaistuksia ja uuden eläinsuojelulain tulisi olla muutenkin kunnianhimoisempi. Presidenttinä mahdollisuudet vaikuttaa eläinten asioihin koskisivat ennen muuta arvojohtajuutta ja yleistä huomioimista – nostaisin näitä asioita esiin. Presidentinlinnassa tietysti syötäisiin kaikin tavoin mahdollisimman eettisesti tuotettua suomalaista ruokaa.

5. Pyrittekö edistämään eläinten hyvinvointia omilla kulutustottumuksillanne tai muulla tavoin? Jos vastaatte kyllä, niin miten?

Kyllä. Syön paljon kasvisruokaa ja lihan pyrin valitsemaan suomalaisena ja mahdollisimman luonnonmukaisena ja hyvin tuotettuna. Lahjoitan rahaa eläinsuojeluun, kuulun eduskunnassa eläinsuojeluryhmään ja tietysti huolehdin hyvin omista eläimistäni.

 

Ehdokkaiden vastauksia ei ole tarkastettu faktojen osalta, vaan ne on julkaistu sellaisenaan. Ehdokkaat vastaavat itse niissä esitettyjen väitteiden paikkansapitävyydestä.

Animalia vastustaa eläinoikeuskysymysten käyttöä rasistisiin tarkoitusperiin.

Paluu