Matti Vanhanen


Matti Vanhanen

Kuva: Paula Virta

Kansanedustaja, Keskusta

Vaalisivut

 

1. Mikä on mielestänne suurin eläinsuojelullinen ongelma Suomessa ja miten siihen tulisi puuttua?

Kaikki eläinten huono kohtelu on väärin, olipa kyse sitten lemmikki-, tuotanto- tai luonnonvaraisista eläimistä.  Kesäkissan heitteillejättöä, nautojen hoidon laiminlyöntiä ja linnunpoikasen rääkkäämistä ei voi laittaa ongelmallisuusjärjestykseen. Kyse on pitkälti ihmisten asenteista, mutta myös lainsäädännön pitää olla kunnossa. Valtaosa ihmisistä kuitenkin kohtelee Suomessa eläimiä hyvin ja arvostaen. Aikuisten esimerkki lapsille on tärkeää.

2. Uusi eläinsuojelulaki on valmisteilla, eikä siinä tulla esimerkiksi kieltämään parsinavetoita tai takaamaan jatkuvaa juomavettä eläinten pysyvissä pitopaikoissa. Mitä mieltä olette lakiuudistuksesta?

Lakiuudistus parantaa monilta osin eläinten hyvinvointia. Maatalouden nopean rakennemuutoksen myötä parsinavetat muuttuvat lähivuosina pihatoiksi, koska käytännössä kaikki uudet rakennettavat navetat ovat pihattoja. Olemassa olevien parsinavetoiden nopea kieltäminen tietäisi suuria vaikeuksia suomalaisille perheviljelmille, jotka ovat muutenkin suurissa kannattavuusongelmissa.  Riittävän juomaveden saanti kuuluu hyvään eläintenhoitoon.

3. Kannatatteko turkistuotannon lakkauttamista Suomessa siirtymäajalla?

En kannata. Turkistarhaus on Suomessa tarkasti säädeltyä ja valvottua laillista toimintaa. Jos tarhauksessa esiintyy eläinten laiminlyöntejä ja tai muita vakavia ongelmia, niihin on puututtava viipymättä ja korjattava ne. Haluan, että turkistarhausta yhä kehitetään Suomessa vastuullisesti niin eläinten hyvinvointi kuin tuottajien asema turvaten.

4. Miten olisitte itse presidenttinä valmis toimimaan eläinten puolesta?

Puhumalla ekologisesti kestävästä kehityksestä ja toimimalla sen puolesta. Siihen kuuluu oleellisesti myös eläinten hyvinvointi.

5. Pyrittekö edistämään eläinten hyvinvointia omilla kulutustottumuksillanne tai muulla tavoin? Jos vastaatte kyllä, niin miten?

Kyllä. Esimerkiksi käyttäessäni eläinperäisiä tuotteita pyrin hankkimaan lähellä tuotettuja, kotimaisia tuotteita. Näin pystyn paremmin varmistamaan, että tuotteet on tehty kestävällä tavalla ja eläinten hyvinvointi huomioiden.  Muutoinkin omalla käyttäytymiselläni yritän näyttää esimerkkiä eläinten hyvästä kohtelusta.

 

Ehdokkaiden vastauksia ei ole tarkastettu faktojen osalta, vaan ne on julkaistu sellaisenaan. Ehdokkaat vastaavat itse niissä esitettyjen väitteiden paikkansapitävyydestä.

Paluu