Nils Torvalds


Nils TorvaldsEuroopan parlamentin jäsen, RKP

Kotisivu

 

1. Mikä on mielestänne suurin eläinsuojelullinen ongelma Suomessa ja miten siihen tulisi puuttua?

En osaa suoraan sanoa mikä yksittäinen eläinsuojelullinen ongelma on suurin. Sanoisin kuitenkin, että lainsäädäntö ja sääntöjen rikkomiseen liittyviin haasteisiin pitää aina puuttua. Vastuussa olevien ihmisten pitää aina kantaa vastuuta teoistaan.

2. Uusi eläinsuojelulaki on valmisteilla, eikä siinä tulla esimerkiksi kieltämään parsinavetoita tai takaamaan jatkuvaa juomavettä eläinten pysyvissä pitopaikoissa. Mitä mieltä olette lakiuudistuksesta?

On varmaan hyvä, että 20 vuotta vanhaa lakia uudistetaan, selkeytetään ja saadaan vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. 20 vuoden aikana on tullut paljon uutta tutkimusta jota voisi huomioida paremmin. Lain yhteensopivuus EU-lainsäädännön kanssa on varmaan myös tarpeen.

3. Kannatatteko turkistuotannon lakkauttamista Suomessa siirtymäajalla?

Jos eduskunta päättää lakkauttamisesta hyväksyn päätöksen, mutta en itse ajaisi tätä asiaa.

4. Miten olisitte itse presidenttinä valmis toimimaan eläinten puolesta?

Viihdyn ja liikun mielellään luonnossa ja eläimet ovat osa luontoamme. En ole kuitenkaan ikinä itse ollut aktiivinen eläinoikeusorganisaatioissa. Presidenttinä tutustuisin järjestöihin ja järjestöjen mielipiteisiin ja pitäisin kaikkiin suurempiin organisaatioihin säännöllisesti yhteyttä.

5. Pyrittekö edistämään eläinten hyvinvointia omilla kulutustottumuksillanne tai muulla tavoin?
Jos vastaatte kyllä, niin miten?

Kulutuksessani yritän valita suomalaista.

 

Ehdokkaiden vastauksia ei ole tarkastettu faktojen osalta, vaan ne on julkaistu sellaisenaan. Ehdokkaat vastaavat itse niissä esitettyjen väitteiden paikkansapitävyydestä.

 

Paluu