Paavo Väyrynen


Paavo VäyrynenEuroopan parlamentin jäsen, Valitsijayhdistys

Vaalisivut

 

1. Mikä on mielestänne suurin eläinsuojelullinen ongelma Suomessa ja miten siihen tulisi puuttua?

Ongelmakohtia joissa olisi parannettavaa on taatusti useita, kuten ympäristön ja ilmaston muutoksista johtuva lajien uhanalaisuus ja siten luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, ajoittain esille nouseva tuotantoeläinten huono kohtelu, sekä valvonnan puute eläinsuojelulain toimeenpanossa. Uusi eläinsuojelulaki tulee tarttumaan näihin epäkohtiin.

2. Uusi eläinsuojelulaki on valmisteilla, eikä siinä tulla esimerkiksi kieltämään parsinavetoita tai takaamaan jatkuvaa juomavettä eläinten pysyvissä pitopaikoissa. Mitä mieltä olette lakiuudistuksesta?

Lakiuudistusta on valmisteltu jo pitkään, ja sen aikana on kuultu elinkeinon, eläinsuojelujärjestöjen, eläinsuojeluviranomaisten, kansalaisten ja muiden sidosryhmien mielipiteitä. Näiden sekä asiantuntijaselvitysten perusteella toivon, että laki tulee tasapuolisesti huomioimaan sekä eläinten hyvinvoinnin edistämisen ja turvaamisen sekä tuottajien näkökulman.

3. Kannatatteko turkistuotannon lakkauttamista Suomessa siirtymäajalla?

En kannata. Kannatan kuitenkin toimivan lainsäädännön kehittämistä ja sen tehokasta toimeenpanoa ja valvontaa eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

4. Miten olisitte itse presidenttinä valmis toimimaan eläinten puolesta?

Osa presidentin johtamaa ulkopolitiikkaa on tietysti myös johdonmukainen ja ympäristöllisesti kestävän politiikan toteuttaminen ja edistäminen, johon liittyy myös uhanalaisten lajien suojelu ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Presidenttinä voisin myös osallistua eläintensuojeluun liittyvään arvokeskusteluun.

5. Pyrittekö edistämään eläinten hyvinvointia omilla kulutustottumuksillanne tai muulla tavoin? Jos vastaatte kyllä, niin miten?

Valitsen mielelläni sellaisen yrityksen tuotteita ja palveluja, jotka on tuotettu kestävällä, myös eläinten hyvin vointia huomioivalla, tavalla.

 

Ehdokkaiden vastauksia ei ole tarkastettu faktojen osalta, vaan ne on julkaistu sellaisenaan. Ehdokkaat vastaavat itse niissä esitettyjen väitteiden paikkansapitävyydestä.

Paluu