Pekka Haavisto


Pekka Haavisto

Kuva: Eeva Suutari

Kansanedustaja, Vihreät

Kotisivu

 

1. Mikä on mielestänne suurin eläinsuojelullinen ongelma Suomessa ja miten siihen tulisi puuttua?

Suurin ongelma on edelleen asenteissa. Eläinsuojelullisia näkökulmia ei painoteta riittävästi poliittisessa päätöksenteossa, ja eläinsuojelun valvonnalle on annettu liian vähän voimavaroja.

Määrällisesti suurimmat ongelmat liittyvät tuotantoeläinten tilanteeseen. Tuotantoeläinten lajityypillisen käyttäytymisen mahdollistamiseksi eläimille tarvitaan riittävästi vapaata liikkumatilaa sisällä ja ulkona ja laumaeläimillä laumassa. Kaikilla tuotantoeläimillä tulee olla oikeus ympärivuotiseen ulkoiluun ja jatkuvaan juomaveden saantiin sekä riittävään ravintoon. Tämän lisäksi esimerkiksi parsinavetat ja porsitushäkit olisi kiellettävä.

2. Uusi eläinsuojelulaki on valmisteilla, eikä siinä tulla esimerkiksi kieltämään parsinavetoita tai takaamaan jatkuvaa juomavettä eläinten pysyvissä pitopaikoissa. Mitä mieltä olette lakiuudistuksesta?

Tavoitteen tulee olla, että eläimille kärsimystä tai kipua aiheuttavat toimintatavat ja olosuhteet kielletään. On tavoiteltava kaikissa eläinlajiryhmissä mahdollisimman hyvin lajityypillisen käyttäytymisen piirteet mahdollistavia eläintenpidon olosuhteita, niin kotieläintaloudessa, lemmikkieläinten pidossa kuin eläintarhoissakin. Luonnonvaraisia eläimiä on suojattava ihmistoiminnan aiheuttamilta haitoilta niin luonnonsuojelulain kuin eläinsuojelulain kirjauksin.

Uudessa lainsäädännössä pitäisi tunnustaa eläinten itseisarvo. Yhteiskunnassamme tuotantoeläinten pitäminen on perinteinen ja hyväksytty elinkeino, mutta tuotantoeläinten oloja tulisi parantaa nykyisestä takaamalla mahdollisimman hyvät mahdollisuudet lajityypilliseen käyttäytymiseen.

Kotilemmikkeinä pidettävien kissojen ja koirien siruttaminen olisi tärkeää saada lakiin eläinten turvallisuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Sirkuseläinten pitämisen kieltäminen olisi askel kohti inhimillisempää elämää. Suomen pitäisi myös oman eläinsuojelulainsäädäntönsä lisäksi ajaa minimitasoja EU-tasolla eläintensuojeluun.

3. Kannatatteko turkistuotannon lakkauttamista Suomessa siirtymäajalla?

Turkistarhaus tulisi kieltää Suomessa siirtymäajalla ja kielto olisi tärkeää saada kirjattua uuteen eläinsuojelulakiin. Turkistarhauksen kieltäminen olisi iso muutos tarhaajille, ja heille tulisikin tarjota tukea uuteen elinkeinoon siirtymisessä.

Kiistaton tosiseikka on, että joistakin tutkimus-ja kokeiluhankkeista huolimatta turkistarhauksessa on ollut mahdotonta järjestää eläimille (kettu, minkki, supikoira) mahdollisuuksia lajityypilliseen käyttäytymiseen.

Vaikka eläimet ruokitaan, juotetaan ja sairaudet hoidetaan, ne väistämättä kärsivät tilanpuutteesta ja lajille ominaisten toimintojen toteuttamisen mahdottomuudesta. Tämä näkyy mm. häiriökäyttäytymisenä.

Nykyisin, kun materiaalit ovat kehittyneet, turkiksille ei ole sääoloista selviytymiseen liittyvää perustetta. Turkiksia käytetään ainoastaan esteettisyyden vuoksi, mikä on iso hinta eläinten epäinhimillisestä elämästä häkeissä.

4. Miten olisitte itse presidenttinä valmis toimimaan eläinten puolesta?

Pidän tärkeänä YK:n kestävän kehityksen Agenda2030:n toteuttamista myös Suomessa. Se sisältää myös biodiversiteetin suojelun, ilmastonmuutoksen torjumisen ja maailman merien suojelun. Pidän näitä erittäin tärkeinä myös eläinten oikeuksien kannalta. Kotimaassa toimisin arvojohtajana eläinsuojelun ja eläinten hyvinvoinnin puolesta.

5. Pyrittekö edistämään eläinten hyvinvointia omilla kulutustottumuksillanne tai muulla tavoin?
Jos vastaatte kyllä, niin miten?

Kyllä.

Olen ollut kasvissyöjä lapsesta saakka. Pyrin ostamaan kotimaisia korkealuokkaisia elintarvikkeita, silloin kun niitä on saatavilla.

 

Ehdokkaiden vastauksia ei ole tarkastettu faktojen osalta, vaan ne on julkaistu sellaisenaan. Ehdokkaat vastaavat itse niissä esitettyjen väitteiden paikkansapitävyydestä.

Paluu