Sauli Niinistö


Sauli NiinistöSuomen presidentti

Vaalisivut

 

1. Mikä on mielestänne suurin eläinsuojelullinen ongelma Suomessa ja miten siihen tulisi puuttua?

Eläinten kaltoinkohtelu, tapahtuipa sitä missä yhteydessä tai millaisissa olosuhteissa tahansa. Asiaan tulisi puuttua esimerkiksi asennekasvatustyöllä, valvontaa tehostamalla ja lainsäädäntöä kehittämällä.

2. Uusi eläinsuojelulaki on valmisteilla, eikä siinä tulla esimerkiksi kieltämään parsinavetoita tai takaamaan jatkuvaa juomavettä eläinten pysyvissä pitopaikoissa. Mitä mieltä olette lakiuudistuksesta?

Lakiuudistuksesta päättää eduskunta, jolla on ollut mahdollisuus kuulla eläinten hyvinvoinnin asiantuntijatahoja lain valmisteluvaiheessa. Toivon, että lakiuudistus takaisi eläimille tulevaisuudessa aiempaa paremmat mahdollisuudet niiden lajityypillisen käyttäytymisen toteuttamiseen sekä terveeseen, hyvinvoivaan elämään. Minusta eläimillä tulisi olla mahdollisuus jatkuvaan juomaveteen pysyvissä pitopaikoissa.

3. Kannatatteko turkistuotannon lakkauttamista Suomessa siirtymäajalla?

Monet Euroopan maat ovat kieltäneet turkistarhauksen ja toimialan eurooppalaisen kehityksen syihin olisi Suomessakin hyvä perehtyä tarkoin. Elinkeinorakenteet eivät muutu perusteetta. Usein muutosten taustalla ovat kuluttajakäyttäytymisessä tapahtuvat voimakkaat murrokset. Viime kädessä turkistarhauksen kohtalosta päättävätkin nimenomaan kuluttajat, koska vain kysyntä luo tarjontaa.

4. Miten olisitte itse presidenttinä valmis toimimaan eläinten puolesta?

Pidän tärkeänä, että kaiken elämän monimuotoisuutta sekä ainutkertaisuutta kunnioitetaan. 2010-luvun yhteiskunta on moraalisesti ja eettisesti niin pitkälle kehittynyt, ettei elävien, tuntevien eläinyksilöjen näkökulmaa ole mahdollista jättää huomioimatta. Eläimiä koskevan, jatkuvasti karttuvan tutkimustiedon tulisi heijastua siihen, kuinka eläimiin yhteiskunnassamme suhtaudutaan ja kuinka niitä kohdellaan. Tietomäärän kasvaessa kasvaa myös ihmisten ja kuluttajien ymmärrys eläinten olemuksesta, kyvyistä ja tarpeista.

5. Pyrittekö edistämään eläinten hyvinvointia omilla kulutustottumuksillanne tai muulla tavoin? Jos vastaatte kyllä, niin miten?

Kyllä, esimerkiksi pyrkimällä ruokaostoksissani suosimaan sellaisia vaihtoehtoja, joissa eläinten hyvinvoinnin näkökulma on huomioitu.

 

Ehdokkaiden vastauksia ei ole tarkastettu faktojen osalta, vaan ne on julkaistu sellaisenaan. Ehdokkaat vastaavat itse niissä esitettyjen väitteiden paikkansapitävyydestä.

Paluu