Tuula Haatainen


Tuula HaatainenKansanedustaja, SDP

Vaalisivut

 

1. Mikä on mielestänne suurin eläinsuojelullinen ongelma Suomessa ja miten siihen tulisi puuttua?

Kaikkien eläinsuojelullisten ongelmien taustalla on sama juurisyy; eläimiä tuotantoeläiminä tai lemmikkeinä pitävät ihmiset eivät kykene syystä tai toisesta huolehtimaan vastuullaan olevien eläinten hyvinvoinnista. Mielestäni on eettisesti ongelmallista ajatella, että tuntevien olentojen hankkiminen tai omistaminen voidaan tehdä hetken mielijohteesta ilman perusteellista harkintaa. Viime kädessä tilanteen parantaminen on ihmisistä kiinni, toki lainsäädännöllä voidaan ohjata ihmisten toimintaa oikeaan suuntaan.

2. Uusi eläinsuojelulaki on valmisteilla, eikä siinä tulla esimerkiksi kieltämään parsinavetoita tai takaamaan jatkuvaa juomavettä eläinten pysyvissä pitopaikoissa. Mitä mieltä olette lakiuudistuksesta?

En tunne uuden lain valmistelua kovin hyvin, mutta sen tavoitteeksi asetetut eläinten hyvinvoinnin parantaminen sekä eläinsuojeluvalvonnan parantaminen ovat minusta hyviä tavoitteita. Tuntevien olentojen kohtelun pitäisi olla humaania ja tältä osin suunta eläinsuojelulain uudistamisessa on oikea. Toisaalta on todettava, että osin uuden lain kunnianhimon taso on asetettu varsin vaatimattomalle tasolle, kuten kysymyksessä mainittujen parsinavetoiden osalta.

3. Kannatatteko turkistuotannon lakkauttamista Suomessa siirtymäajalla?

Mielestäni siirtymäajan kuluessa turkistarhaus pitäisi lopettaa.

4. Miten olisitte itse presidenttinä valmis toimimaan eläinten puolesta?

Ilmastonmuutoksesta käytävä keskustelu on osin peittänyt alleen sen, että ihmisen toiminta maapallolla on johtanut lajien joukkotuhoon. Luonnon monimuotoisuus on kaventumassa ja useita eläinlajeja on kuolemassa sukupuuttoon. Presidenttinä nostaisin vahvasti esille tavoitteen luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi niin Suomessa kuin globaalistikin.

5. Pyrittekö edistämään eläinten hyvinvointia omilla kulutustottumuksillanne tai muulla tavoin? Jos vastaatte kyllä, niin miten?

Suosin luonnonmukaisesti tuotettuja tuotteita ja olen siirtynyt kasvispitoiseen ruokavalioon. Pyrin myös syömään vuoden kierron mukaisia kasviksia, sillä se on mielestäni paitsi ekologista, tuottaa vaihtelua ruokavalioon.

 

Ehdokkaiden vastauksia ei ole tarkastettu faktojen osalta, vaan ne on julkaistu sellaisenaan. Ehdokkaat vastaavat itse niissä esitettyjen väitteiden paikkansapitävyydestä.

Paluu