Eläinpoliittinen puoluekysely 2021


Animalia ja SEY Suomen eläinsuojelu kysyvät puolueilta kuntavaalien alla niiden näkemyksiä keskeisiin kuntapolitiikkaan liittyviin eläinkysymyksiin. Kysymyksiin voivat vastata kaikki rekisteröidyt puolueet.

Julkaisemme vastaukset Eläinpolitiikka-sivustolla kuntavaalikampanjamme yhteydessä. Osana kuntavaaleja tulee olemaan jälleen myös Eläinpoliittinen vaalikone, johon ehdokkaat pääsevät vastaamaan pian. Tiedotamme puolueita, kun vaalikone on avattu ehdokkaille.

Animalian ja SEY Suomen eläinsuojelun puoluekysely 2021

VASTAUSOHJE: Vastaa kysymykseen joku viidestä vastausvaihtoehdosta. Avoimeen vastaukseen toivottu suurin merkkimäärä on 500 merkkiä. Lisätietoa kysymyksistä löydät taustapaperista (pdf). Pyydämme vastaukset puoluekyselyyn 30.1. mennessä. Vastaukset lähetetään osoitteeseen veikka.lahtinen@animalia.fi.

Vastausvaihtoehdot:
Täysin eri mieltä
Osittain eri mieltä
En osaa sanoa
Osittain samaa mieltä
Täysin samaa mieltä

VÄITE 1: Kuntien tulee ottaa vastuu kissapopulaatioiden hallinnasta tai osoittaa vapaaehtoistoimijoille riittävästi varoja ongelman hoitamiseen.

Puolueemme vastaus viidestä vastausvaihtoehdosta (täysin eri mieltä jne.):

Avoin vastaus (max 500 merkkiä):


VÄITE 2
: Löytöeläinten hoidon laatu on varmistettava kunnissa lisäresursseilla ja kunnollisilla laatukriteereillä.

Puolueemme vastaus viidestä vastausvaihtoehdosta (täysin eri mieltä jne.):

Avoin vastaus (max 500 merkkiä):


VÄITE 3
: Eläinsuojeluvalvonnan ja erityisesti valvontaeläinlääkärien palkkaamiseen tarvittavia resursseja on lisättävä kunnissa.

Puolueemme vastaus viidestä vastausvaihtoehdosta (täysin eri mieltä jne.):

Avoin vastaus (max 500 merkkiä):


VÄITE 4
: Kuntien on puolitettava julkisten ruokailujen lihankulutus vuoteen 2026 mennessä.

Puolueemme vastaus viidestä vastausvaihtoehdosta (täysin eri mieltä jne.):

Avoin vastaus (max 500 merkkiä):


VÄITE 5
: Kuntiin tulee perustaa eläinsuojelutoimijoiden yhteistyöelin, joka vastaa kunnallisen eläinten hyvinvointisuunnitelman laatimisesta ja seuraamisesta.

Puolueemme vastaus viidestä vastausvaihtoehdosta (täysin eri mieltä jne.):

Avoin vastaus (max 500 merkkiä):