RKP


RKP

Tutustu RKP:hen: www.sfp.fi

Tältä sivulta löydät RKP:n vastaukset Animalian ja SEY:n syksyllä 2013 tekemään eläinpoliittiseen kyselyyn. Alta löydät myös puolueen kansanedustajien eläinsuojeluun ja eläimiin liittyvät valtiopäivätoimet.

Animalian ja SEY:n eläinpoliittinen kysely

1. Miten puolueenne toimii eläinsuojelun edistämiseksi? Mitä poliittisia toimenpiteitä eläinsuojelun edistämiseksi puolueenne on kuluvalla hallituskaudella tehnyt?

Paljon on tehty hallitusohjelman mukaisesti. Eläinsuojeluasiamies on nimitetty, eläintautilaki uudistetaan, eläinvalvontaan panostetaan, lainsäädäntö eläinkokeiluista on uudistettu, eläinsuojelulainsäädännön kokonaisuudistus on työn alla.

2. Mitä puolueenne pitää suurimpina epäkohtina eläinsuojelussa Suomessa?

Ajoittain dialogin puute eri toimijoiden kesken ja siitä johtuvat tilanteet.

3. Onko puolueenne mielestä Suomen eläinsuojelulaki riittävällä tasolla? Miksi on tai jos ei ole, miten sitä tulisi muuttaa?

Lainsäädännön eri osa-alueet on uudistettava säännöllisin väliajoin, tärkeää on että eläinsuojelulainsäädännön käynnissä oleva kokonaisuudistus perustuu tieteellisiin faktoihin.

4. Onko puolueenne mielestä eläinsuojeluvalvonta hoidettu Suomessa riittävän hyvin? Jos ei, miten tilannetta pitäisi mielestänne parantaa?

Viime hallituskaudella perustettiin uusia valtion piirissä olevia virkoja eläinlääkäreille nimenomaan eläinsuojelutehtäviin, kyseistä käytäntöä kehitetään yhä.

5. Onko puolueessanne erityistä ryhmää tai toimielintä, jolle eläinsuojeluasiat kuuluvat?

Ei puolueen nimeämää ryhmää vaan erityisosaamista löytyy yksilötasolla

6. Suomalainen kotieläintuotanto ei ole ongelmatonta, ja kotieläintuotanto on myös yksi merkittävistä ilmastonmutosta edistävistä tekijöistä.
a) Mitä puolueenne pitää suomalaisen kotieläintuotannon keskeisimpinä ongelmina, ja miten puolueenne on ongelmia pyrkinyt ratkaisemaan?

Kannattavuuden heikkous on suurin huolenaihe. Parannettu kannattavuus ja maanviljelijöiden taattu jaksaminen työssään ovat tehokkaat tavat parantaa eläinsuojelua kotieläintuotannossa. Mahdollisuus kansallisille tukitoimenpideille on taattava kompensaatioksi lyhyelle viljelykaudelle.

b) Pitäisikö eläinten hyvinvointia ja ilmastonsuojelua edistää ruokapoliittisella linjauksella, joka edistäisi nykyistä kasvis- ja luomupainotteisempaa ruokailua?

Tärkeät toimenpiteet ovat tiukemmat vaatimukset tuotteiden jäljitettävyyteen ja alkuperän todistavan merkinnän absoluuttinen vaatimus jotta kuluttajat voivat tehdä omat valinnat. Toinen tärkeä toimenpide luomutuotannon vahvistukseksi olisi tuottajien tiivistynyt yhteistyö tuottaja- ja toimialajärjestöjen kautta EU:n suositusten mukaan. Olisi tärkeää vahvistaa julkisia hankintoja koskevaa osaamista julkisella sektorilla.

7. Mikä on puolueenne kanta turkistarhaukseen, turkistarhauksen tulevaisuuteen Suomessa sekä tarhauksen tukemiseen yhteiskunnan varoin, esimerkiksi investointitukien ja lomitusjärjestelmän kautta? Entä millä tavoin puolueenne mielestä turkistarhaukseen liittyviä eettisiä ja hyvinvointiin liittyviä epäkohtia tulee ratkaista?

RKP tukee turkistuotannon kehittämistä vastuuta tuntevana laillisena elinkeinona. Valtakunnallinen eläinten terveydenhuolto-ohjelma olisi laajennettavaa koskemaan myös turkistarhausta. Turkistarhaajien työkyvyn turvaamiseksi lomituspalvelujen saatavuus on avainasemassa. RKP kannattaa myös ympäristöinvestointien ja eläinten hyvinvoinnin edistävien investointien tukea.

8. Panostaako valtio puolueenne mielestä riittävästi koe-eläinten määrän vähentämiseen ja eläinkokeiden vaihtoehtojen kehittämiseen?

Äskettäin on säädetty uutta lakia joka tulee vähentämään eläinkokeilujen määrää ja vahvistaa vaihtoehtoisten menetelmien käyttöä.