SEY: Pyydystä ja päästä -kalastus ei ole eläinsuojelullisesti kestävä ratkaisu liikakalastukseen


Tiedote 30.9.2014

Tiedotetta tarkennettu ns. valikoivan kalastuksen osalta.

Pyydystä ja päästä -kalastus on kalan hyvinvoinnin kannalta huono ratkaisu. Kalastustapa aiheuttaa kaloille tarpeetonta kipua, stressiä ja tuskaa. Lisäksi osa kaloista vaurioituu niin pahoin, että kuolee pian vapauttamisen jälkeen. Pyydystä ja päästä -kalastus on SEYn näkemyksen mukaan yksiselitteisesti kiellettävä uudistettavassa eläinsuojelulaissa.

Eläinten hyvinvointitutkijat ovat lähes yksimielisiä siitä, että kala tuntee kipua. Hyvinvointitutkimuksessa vallitsevan käsityksen mukaan kala tuntee kipua myös suussaan, johon ongenkoukku porautuu.

– Kala ei kykene ilmaisemaan kipuaan ihmiselle ymmärrettävällä tavalla, sillä siltä esimerkiksi puuttuvat äänihuulet ja ihmiselle helposti tulkittavat ilmeet, sanoo eläinlääketieteen lisensiaatti Kati Pulli.

Koukku suussa ja nostaminen vedestä veneeseen nostopihdeillä vahingoittavat kalaa. Kalan suuhun ja kiduksiin voi tulla repeytymiä, kala ruhjoutua ja sille elintärkeät nahka ja kylkiviiva vahingoittua. Usein pitkäksikin venyvä ”väsytystaistelu” aiheuttaa kalalle kohtuutonta stressiä ja kipua. Veden yläpuolella pitely taas aiheuttaa kalalle tukehtumisen tunteen. Usein kala vaurioituukin niin pahasti, ettei sitä tule päästää takaisin veteen, vaan se pitää välittömästi lopettaa. Käytännössä vakavasti vaurioituneita kaloja kuitenkin vapautetaan usein.

Pyydystä ja päästä -kalastuksen tavoitteena on pyydystämisen tuottama nautinto sen sijaan, että kala käytettäisiin ravinnoksi. Tällä ei tarkoiteta valikoivaa kalastusta, jossa tietynmittaiset kalat pidetään ja käytetään. Kalastusmuodon suosio kasvaa. Pyydystä ja päästä -kalastusta perustellaan usein sillä, että se auttaa kalakantoja toipumaan liikakalastuksesta.

– Pyydystä ja päästä -kalastus ei ole eettinen eikä järkevä ratkaisu kalakantojen suojeluun, vaan kalakantoja voidaan tukea kalastuksen rajoittamisella ja tietyissä tapauksissa kalojen istutuksilla, sanoo Pulli.

Pyydystä- ja päästä -kalastukseen liittyvissä tutkimuksissa kalojen kuolevuudessa on havaittu huomattavaa vaihtelua. NSW Department of Primary Industriesin kalajaoston selvityksen mukaan kalojen selviytymisprosentti on lajista ja pyydystystavoista riippuen 67-100 prosenttia. Kalojen yleisimmät kuolinsyyt olivat syvälle tunkeutunut koukku ja vääränlainen käsittely. Tuloksia ei välttämättä voi suoraan verrata Suomen olosuhteisiin ja lajeihin.

Jo nykyisen eläinsuojelulain mukaan tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimelle on kielletty. Pyydystä ja päästä -kalastus aiheuttaa kalalle epäilemättä tarpeetonta kipua ja tuskaa. Se tuleekin SEYn mielestä kieltää uudistettavassa eläinsuojelulainsäädännössä.

Lisätiedot:

SEY on Suomen suurin ja kaikkien eläinten hyvinvointia edistävä eläinsuojelujärjestö. SEY on julkaissut yksityiskohtaiset tavoitteensa eläinsuojelulain uudistukselle. SEY esittää eläinsuojelulakiin tavoitteita 13 eri teemalla. Yksittäisiä tavoitteita on yli 150. Kaikki SEYn tavoitteet ovat nähtävissä nettisivustolla www.eläinsuojelulaki.fi.