SEY:n ehdotus metsästyslain muutokseksi


Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Maa- ja metsätalousministeriö
Osastopäällikkö Pentti Lähteenoja

Eduskunnan eläinsuojeluryhmä
Puheenjohtaja Sari Sarkomaa

Asia:              Muutosehdotukset metsästyslakiin

1. SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ry on kiinnittänyt huomiota erityisesti vesilintujen metsästyksessä tapahtuvaan haavakkojen määrään. Erityisesti metsästyksen alkupäivinä runsaasti joko haavoittuneita tai kuolleita lintuja jää maastoon, kun metsästysseurueessa ei ole apuna riistaa noutavaa koiraa.

SEY katsoo, että jokaisella vesilintuja metsästävällä tulisi olla apunaan vähintään yksi riistaa noutava koira/seurue.

SEY ehdottaa lisäystä metsästyslain 33 § 2. momentin loppuun:

”Vesilintujen metsästyksessä on aina käytettävä apuna riistaa noutavaa koiraa.” 

2. SEY on lisäksi huolissaan pimeässä tapahtuvasta vesilintujen metsästyksestä. Metsästäjän on lain mukaan kyettävä tunnistamaan ampumansa lintu ja hämärässä tunnistamisen epäonnistuminen saattaa johtaa paitsi vaaratilanteisiin niin ihmisille kuin muille eläimille kuin väärien lintulajien ampumiseen. Vuosittain tapahtuvista metsästysonnettomuuksista merkittävä osa tapahtuu hämärässä/pimeässä.

Ruotsissa pimeämetsästys on ollut kielletty jo vuosien ajan.

SEY ehdottaa lisäystä metsästysasetuksen 30 §: ”Vesilintujen metsästystä voidaan harjoittaa vain auringonnousun ja –laskun välisenä aikana lukuun ottamatta Lapin lääniä, missä metsästystä saa harjoittaa vain riittävän valoisissa oloissa.”

Helsingissä 19.11.2009

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto

Helinä Ylisirniö
Toiminnanjohtaja