Sikatieto.fi – eläinsuojelujärjestöjen panos rakentavaan keskusteluun sikojen hyvinvoinnista


Animalian ja SEY:n tiedote 5.10.2010

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto ja Eläinsuojeluliitto Animalia ovat yhteistyössä perustaneet sivuston, jossa käsitellään sikojen elämää Suomessa.

Sivuilla käsitellään keinoja, joilla voi edistää sikojen hyvinvointia ja vähentää käyttäytymisongelmia, kuten hännänpurentaa. Erityisesti keskitytään sikojen luontaiseen käyttäytymiseen ja sen pohjalta kehitettyihin ratkaisuihin.

Sivusto on tarkoitettu niin tuottajille, maatalousalan oppilaitoksille kuin tiedotusvälineille ja kaikille sikojen hyvinvoinnista kiinnostuneille. Sivustolla käsitellyn materiaalin käsittelytapa on ratkaisulähtöinen, eli jokaisen ongelman osalta esitellään myös tutkimus- ja kokemusperäisen tiedon nojalla toimiviksi tiedetyt ratkaisut ja kaikki ongelmien kuvaukset perustuvat tutkimustietoon.

”Ratkaisujen edistäminen vaatii yhteistyötä. Tämän sivuston tarkoitus on olla paikka, josta niin kuluttaja kuin sikatuottajakin saa tutkimusperäistä tietoa vaikkapa siitä, miten sikojen hyvinvointiongelmia voitaisiin ratkaista”, toteaa SEYn toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

Sivustolla on pyritty käsittelemään sikataloutta ymmärtävästi, korostaen muun muassa sitä, että tuottajan mahdollisuus investoida parannuksiin riippuu mm. sianlihan tuottajahinnasta. Maataloustuottajien ja eläinten yhteisen edun edistämiseksi tarvitaan siksi myös uusia yhteiskunnallisia keskustelunavauksia.

”Sikaloiden olot ja sioille tehtävät toimenpiteet, kuten karjuporsaiden kastraatio, ovat olleet paljon esillä keskusteluissa Suomessa ja muualla maailmassa. Tämä sivusto on eläinsuojelujärjestöjen panos keskusteluun sikojen hyvinvoinnista”, muistuttaa Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara.

Entistä parempien olosuhderatkaisujen kehittäminen ja yleistyminen edellyttää muun muassa entistä tiiviimpää yhteistyötä ja tiedonkulkua maataloustuottajien, laitevalmistajien, eläinsuojelujärjestöjen, tutkijoiden ja viranomaisten välillä.

Lisätietoja:

SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto
Toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö, helina.ylisirnio[at]sey.fi, p. 050 371 2740
Viestintäpäällikkö Maria Blomster, maria.blomster[at]sey.fi, p. 050 557 2463

Eläinsuojeluliitto Animalia
Toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara, salla.tuomivaara[at]animalia.fi, p. (09) 720 65 910, 050 384 5072

www.sikatieto.fi