Eläinten hyvinvointi -sitoumus


Vaatimus parantaa eläinten hyvinvointia EU:ssa

Eurovaalit ovat myös eläinpolitiikkavaalit. Euroopan parlamentti tekee paljon päätöksiä, jotka vaikuttavat konkreettisesti eläinten hyvinvointiin niin Euroopassa kuin sen ulkopuolellakin. Tämän vuoksi Animalia, SEY ja Eurogroup for Animals pyytävät kaikkia europarlamenttivaalien ehdokkaita allekirjoittamaan alla olevan sitoumuksen eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi.

Mikäli minut valitaan Euroopan parlamentin jäseneksi, lupaan

hyvinvointisitoumus

Sitoumus eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi

  • työskennellä sen eteen, että EU:ssa otetaan käyttöön eläinten hyvinvointia koskeva puitelaki, joka takaa eläimille mahdollisimman korkean hyvinvoinnin tason,
  • pyrkiä minimoimaan elävien eläinten kuljetukset ja maksimoimaan eläinten hyvinvoinnin kuljetuksissa tarkastamalla nykyistä lainsäädäntöä sekä varmistamaan, että olemassa olevaa lainsäädäntöä noudatetaan koko EU:n alueella,
  • ponnistella eläinkokeista eroon pääsemiseksi EU:ssa ja eläinkokeiden vaihtoehtomenetelmien edistämiseksi mahdollisimman laajasti,
  • työskennellä sen puolesta, että ainesosien ja tuotteiden kohdalla sovelletaan sellaista riskinarviointiin perustuvaa lähestymistapaa, jossa käytetään vaihtoehtomenetelmiä ja jolla vähennetään riippuvuutta eläinkokeista,
  • pyrkiä siihen, että eläinten hyvinvointi on selkeästi sisällytetty EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen kauppasopimukseen,
  • edistää eläinten kloonaamisen ruoantuotannossa kieltävää lakiesitystä,
  • kehittää EU:n laajuisia standardeja lemmikkieläinten kasvatukselle ja kaupalle eläinten hyvinvoinnin suojelemiseksi ja alkuperän jäljittämiseksi,
  • tehdä työtä lemmikkieläiminä pidettävien eksoottisten eläinten määrän vähentämiseksi (sekä lajien että yksilöiden) sekä näiden eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Lisäksi lupaan työskennellä sen puolesta, että eläimet tunnustetaan tunteviksi olennoiksi kaikessa lainsäädännössä, joka tulee parlamentin käsiteltäväksi. Pyrin myös varmistamaan, että tämänhetkinen eläinsuojeluun liittyvä lainsäädäntö toimeenpannaan asianmukaisesti.

 

He allekirjoittivat

 

Nimi Puolue Kotisivut
Sanna Lehtinen Keskusta sannalehtinen.fi
Antti Kaikkonen Keskusta anttikaikkonen.fi
Sirpa Pietikäinen Kokoomus sirpapietikainen.net
Petri Sarvamaa Kokoomus petrisarvamaa.eu
Henna Virkkunen Kokoomus hennavirkkunen.fi
Aura Salla Kokoomus aurasalla.fi
Jari Andersson Kokoomus jariandersson.fi
Maria Lohela Perussuomalaiset marialohela.fi
Laura Huhtasaari Perussuomalaiset laurahuhtasaari.fi
Simon Elo Perussuomalaiset simonelo.fi
Piritta Poikonen Perussuomalaiset pirittapoikonen.com
Sakari Puisto
Perussuomalaiset sakaripuisto.fi
Björn Månsson RKP/SFP bjornmansson.fi
Åsa Gustafsson RKP/SFP  
Liisa Jaakonsaari SDP liisajaakonsaari.fi
Anne Karjalainen SDP annekarjalainen.kansanedustaja2011.fi
Johannes Koskinen SDP johanneskoskinen.fi
Timo Harakka SDP timoharakka.blogspot.fi
Mitro Repo SDP mitrorepo.fi
Nasima Razmyar SDP nasima.fi
Riitta Myller SDP riittamyller.fi
Reijo Paananen SDP reijopaananen.fi
Tuula Peltonen SDP
Li Andersson Vasemmistoliitto liandersson.fi
Silvia Modig Vasemmistoliitto silviamodig.fi
Merja Kyllönen
Vasemmistoliitto merjakyllonen.fi
Pia Lohikoski
Vasemmistoliitto pialohikoski.net
Sinikka Torkkola
Vasemmistoliitto sinikkatorkkola.fi
Annika Lapintie
Vasemmistoliitto lapintie.vas.fi
Heikki Patomäki Vasemmistoliitto patomaki.fi
Eila Aarnos Vasemmistoliitto eilaaarnos.fi
Hanna Sarkkinen Vasemmistoliitto hannasarkkinen.fi
Antero Eerola Vasemmistoliitto anteroeerola.fi
Toivo Haimi Vasemmistoliitto facebook.com/haimitoivo
Kari Uotila Vasemmistoliitto kariuotila.fi
Jussi Saramo Vasemmistoliitto saramo.net
Outi Alanko-Kahiluoto Vihreät outialanko.fi
Tarja Cronberg Vihreät tarjacronberg.fi
Hanna Holopainen Vihreät hannaholopainen.fi
Heidi Hautala Vihreät heidihautala.fi
Jyrki Kasvi Vihreät kasvi.org
Pekka Aikio Vihreät  
Johanna Sumuvuori Vihreät sumuvuori.net
Maria Ohisalo Vihreät mariaohisalo.fi
Tuuli Kousa Vihreät tuulikousa.fi
Anni Sinnemäki
Vihreät annisinnemaki.net
Ozan Yanar
Vihreät ozan.fi
Oras Tynkkynen Vihreät orastynkkynen.fi
Satu Haapanen Vihreät satuhaapanen.fi
Anne Bland Vihreät annebland.fi
Sirpa Kauppinen Vihreät sirpakauppinen.fi
Otso Kivekäs Vihreät otsokivekas.fi
Touko Aalto Vihreät toukoaalto.fi
Saara Ilvessalo Vihreät saarailvessalo.fi
Antero Vartia Vihreät anterovartia.com
Harri Auvinen Vihreät harriauvinen.fi
Tiina Tuomela Kristillisdemokraatit  
Jere Riikonen Kristillisdemokraatit
Pirkka Aalto Kristillisdemokraatit pirkkaaalto.fi
Juhani Honkonen Itsenäisyyspuolue
Marika Siltanen Itsenäisyyspuolue marikasiltanen.vapaavuoro.uusisuomi.fi
Alexander Holthoer Itsenäisyyspuolue
Susanna Kaukinen Itsenäisyyspuolue susannakaukinen1.puheenvuoro.uusisuomi.fi
Petrus Pennanen Piraattipuolue europetrus.net
Satu Immonen Piraattipuolue debator.org/u/satu.immonen
Mira Zarrouk Piraattipuolue
Raoul Plommer Piraattipuolue hän.fi
Mika Letonsaari Piraattipuolue mika.letonsaari.net
Ville Hautakangas Piraattipuolue  
Rita Dahl SKP
Heikki Ketoharju SKP heikki.ketoharju.info/fi
Matti Laitinen SKP mattittlaitinen.wordpress.com
Susanna Rissanen SKP
Tommi Lievemaa SKP lievemaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi
Ritva Sorvali SKP
Petra Packalén SKP
Arjo Suonperä SKP suonpera.tiedottaa.net
Iida Ylönen SKP
JP Väisänen SKP
Anu Palosaari Sinivalkoinen Rintama
Helena Eronen Muutos 2011
Timo Hellman Muutos 2011
Jari Väli-Klemelä Muutos 2011 ehdokas.blogspot.fi
Kristiina Ilmarinen Kristiina Ilmarisen valitsijayhdistys kristiinailmarinen.fi