eläinsuojelujärjestöt


Eläinsuojelujärjestöt kannustavat suomalaisia osallistumaan eläinsuojelulainsäädännön uudistamiseen

Maa- ja metsätalousministeriö on aloittanut uuden eläinsuojelulain valmistelun, ja ministeriö kerää parhaillaan kansalaismielipiteitä lakiuudistuksesta. Suomalaiset eläinsuojelujärjestöt Animalia, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liitto sekä Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY kannustavat suomalaisia ottamaan kantaa uudistuvaan eläinsuojelulakiin vastaamalla ministeriön kansalaiskyselyyn. Eläinsuojelujärjestöt toivovat, että kansalaiskeskustelu vakuuttaa päättäjät siitä, että lakia on uudistettava suuntaan, jossa eläinten hyvinvointi otetaan […]