Tavoite 1. Eläinsuojelulain uudistus on vietävä huolella loppuun


Maa- ja metsätalousministeriössä on meneillään eläinsuojelulain (247/1996) kokonaisuudistus. Eläinsuojelulain uudistaminen on ollut käynnissä vuodesta 2010 alkaen. Työn etenemistä on hidastanut resurssipula: maa- ja metsätalousministeriön kiireiset virkamiehet ovat valmistelleet uudistusta lähinnä muiden töidensä ohessa.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti ohjausryhmän ja työryhmän, joiden tehtävänä oli laatia ehdotus uudeksi eläinsuojelulaiksi. Hallituksen esitys uudeksi eläinsuojelulaiksi oli määrä antaa tällä hallituskaudella, mutta tämä aikataulu ei toteudu.  Vuoden 2014 lopussa lakia uudistava työryhmä lakkautettiin, mutta ohjausryhmän vaadittua työskentelylleen jatkoa, on ohjausryhmän kautta jatkettu.

Lain uudistamiselle on jo korkea aika: nykyinen laki on säädetty 1990-luvulla, ja tutkimustietoa eläinten hyvinvoinnista on sen jälkeen saatu runsaasti lisää. Samalla ihmisten asenteet eläimiä ja eläintenpitoa kohtaan ovat muuttuneet. Nykyisessä eläinsuojelulaissa on paljon puutteita ja Suomi on selkeästi jäljessä muiden Pohjoismaiden eläinsuojelulainsäädännöstä. Toisin kuin usein luullaan, Suomi ei ole edelläkävijä, vaan noudatamme lainsäädännössämme vain EU:n minimivaatimuksia. Tämä tilanne on korjattava ja Suomi saatettava jälleen eläinsuojelun edelläkävijävaltioksi.

Eläinsuojelulain kokonaisuudistus on kirjattava seuraavaan hallitusohjelmaan ja vietävä loppuun kunnollisella valmistelulla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tulevalla vaalikaudella. Uudistustyöhön on varattava riittävät resurssit.

Takaisin