Uusien ja erikoisten lemmikkien kysyntä on kovaa – positiivilistalla voidaan estää lemmikiksi soveltumattomien eläinten pito


Eläinsuojelulain uudistustyö on käynnissä. SEYn mielestä uuden lain tulee edistää eläinten pitoa olosuhteissa, jotka tukevat ja edistävät eläimen hyvinvointia ja joissa eläimellä on mahdollisuus toteuttaa lajityypillisiä, hyvinvointinsa kannalta oleellisia käyttäytymistarpeita. Yksi SEYn tavoitteista koskee lemmikkieläinten hyvinvoinnin edistämistä ns. positiivilistan avulla.

– Uusia ja eksoottisia lemmikkieläimiä halutaan lemmikiksi yhä enemmän. Saamme jatkuvasti kyselyitä siitä, miten esimerkiksi apinan tai aavikkoketun saisi lemmikiksi. Useat maailmalla nykyisin lemmikkeinä pidettävät eläinlajit ovat sellaisia, että on hyvin kyseenalaista, voidaanko niiden hyvinvointia toteuttaa lemmikkinä. Voidaanko esimerkiksi kaikille linnuille tarjota vankeudessa mahdollisuus lentää tarpeidensa kannalta riittävästi ja tiedetäänkö preeriakoiran sairauksista ja niiden hoitamisesta tarpeeksi? kysyy SEYn toiminnanjohtaja, eläinlääkäri Kati Pulli.

Lemmikkinä pidetään lukuisia eläinlajeja, joiden hyvinvoinnin tarpeista tai sairauden hoidosta ei SEYn näkemyksen mukaan ole riittävästi tietoa. Monet näistä lajeista eivät ole domestikoituneita eli kesyyntyneitä, vaan villieläinlajeja.

– SEYn mielestä kaikki lemmikkeinä pidettävät eläinlajit pitäisikin käydä läpi ja tarkastella, voidaanko niiden hyvinvointia ihmisen hoidossa toteuttaa. Näistä lajeista muodostettaisiin ns. positiivilista eläimistä, joita saa pitää. SEYllä ei ole valmista listaa lajeista, vaan tavoitteenamme on, että tällainen lista voitaisiin yhdessä asiantuntijavoimin muodostaa. Mallia voitaisiin ottaa esimerkiksi Belgiasta, jossa nisäkkäiden positiivilista on jo käytössä, Pulli jatkaa.

Monet lemmikkinä pidettävät eläimet on alun perin pyydystetty luonnosta. Lukemattomat eläinyksilöt kuolevat pyydystämisen, kuljetuksen ja tukkuvarastoinnin aikana. SEYn näkemyksen mukaan luonnonvaraisia eläimiä ei tule pyydystää ja pitää ihmisen hallussa muutoin kuin tilapäisesti ja kun tarkoituksena on auttaa eläinyksilöä.

Positiivilistan lisäksi lemmikkieläinten hyvinvointia tulee SEYn mielestä edistää muillakin tavoin.

– Eläintenomistajien valistus on keskeisessä asemassa erityisesti ns. eksoottisten lajien kohdalla. Tätä toteuttaakseen SEY on mukana Eettisen eläinkaupan sertifikaattijärjestelmän luomisessa ja kehittämisessä. Järjestelmän tavoitteena on lisätä lemmikinomistajien tietämystä eläintensä hyvinvointivaatimuksista, kertoo Pulli.

– SEYn toiminnan tavoitteena on eläinten hyvinvoinnin ja kunnioituksen lisääminen. Mielestämme ihmisten oikeus harrastuksiin ei voi toteutua eläinten hyvinvoinnin kustannuksella, Pulli päättää.

Lisätietoja:

SEYn tavoite ns. positiivilistasta:

Eri eläinten pidon osa-alueille tulee säätää lista lajeista, joita on luvallista käyttää kyseessä olevaan tarkoitukseen.

Listan kriteereinä tulee käyttää seuraavia asioita:

* voidaanko eläimen hyvinvointi toteuttaa riittävän korkeatasoisesti kyseessä olevassa käyttötarkoituksessa tai pitomuodossa

* onko eläimen hyvinvoinnin edellytyksistä olemassa riittävästi tietoa

* onko eläimen terveydenhoidosta olemassa riittävästi tietoa

* onko eläimelle saatavilla riittävästi asiantuntevaa hoitoa

* onko eläin mahdollista lopettaa aiheuttamatta sille kärsimystä

* onko eläin vieraslajiuhka Suomen luonnolle

* onko eläin vaarallinen ihmisille tai muille eläimille esimerkiksi myrkyllisyyden, aggressiivisuuden tai lajille tyypillisten sairauksien kantamisen osalta.

Eettisen eläinkaupan sertifikaattijärjestelmä

www.eesp.fi

Kati Pulli

SEYn toiminnanjohtaja

GSM 050 371 2740

kati.pulli[at]sey.fi

 

Maria Lindvist

SEYn viestintäpäällikkö

GSM 050 557 2463

maria.lindqvist[at]sey.fi