Turkistarhaton Suomi -järjestöt: Työ turkistarhausta vastaan jatkuu – tarhauskiellon kannattajien määrä eduskunnassa lisääntynyt


eduskuntatalo

kuva: Jyrki Kasvi

Eduskunta äänesti tänään odotetusti turkistarhauksen jatkumisen puolesta äänin 146-36. Historiallisen, eduskuntaan ensimmäisenä kansalaisaloitteena luovutetun Turkistarhaton Suomi -aloitteen keränneet järjestöt ovat pettyneitä turkistarhauksen jatkumiseen, mutta tyytyväisiä kansalaisaloitekampanjaan sekä sen aloittamaan keskusteluun.

– Eduskunnan enemmistö puolsi turkistarhauksen jatkumista turkistarhauksen eettisistä ongelmista huolimatta. Työmme turkistarhattoman Suomen puolesta siis jatkuu. Työ on jo tuottanut tulosta, sillä kieltoa puoltaneita edustajia oli lähes kaksinkertainen määrä verrattuna tietoihimme ennen kampanjaamme, kommentoi äänestystulosta kansalaisaloitteen vireillepanija, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton toiminnanjohtaja Kati Pulli.

Järjestöt ovat vakuuttuneita siitä, että epäeettinen turkistarhaus päättyy Suomessa ennemmin tai myöhemmin.

– Turkistarhauskiellon puolella oli nyt edustajia kaikista muista ryhmistä paitsi KD:sta ja RKP:sta. Tämä on mielestäni eräs kampanjamme merkittävimmistä saavutuksista. Vaikka tällä eduskunnalla ei riittänyt rohkeus turkistarhauksen lakkauttamiseen, kritiikki eduskunnassakin turkistarhausta kohtaan laajenee jatkuvasti, kommentoi Eläinsuojeluliitto Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara.

Järjestöt haastavat kansanedustajat tekemään nyt työtä eläimille paremman eläinsuojelulain puolesta.

– Monet turkistarhausta kannattaneetkin ovat olleet sitä mieltä, että turkiseläinten olot eivät ole Suomessa riittävän hyvät. Huomattavaa on myös se, että turkiseläinten suojelua koskeva lainsäädäntömme on lepsumpaa kuin muissa Pohjoismaissa. Maa- ja metsätalousministeri aloitti toukokuussa työn turkiseläinasetuksen uudistamiseksi. Turkiseläinten hyvinvoinnin päävastuu lähitulevaisuudessa on siten kokoomuslaisella maa- ja metsätalousministeri Jari Koskisella. Vähintään kaikki mietinnössä mainitut muutostarpeet on korjattava asetuksella, vaatii Kati Pulli.

Turkistarhaton Suomi -kansalaisaloitekampanja alkoi vuoden 2012 alussa ja päättyy nyt eduskunnan äänestyksen myötä. Järjestöt ovat tyytyväisiä kansalaisaloitekampanjaan.

– Kansalaisaloitekampanja toi turkistarhauksen julkiseen keskusteluun. Ihmiset tietävät nyt miltä eläinten olot tarhoilla näyttävät, eikä suurin osa suomalaisista hyväksy sitä. Jatkamme toimintaa turkiseläinten puolesta, kommentoi Oikeutta Eläimille -yhdistyksen Kristo Muurimaa.

– Keräsimme kampanjassa 70 000 allekirjoitusta, kävimme tuhansia keskusteluja turkistarhauksesta, tapasimme valtavasti kansanedustajia, näytimme tietä ja mallia muille kansalaisaloitteille sekä tärkeimpänä toimme turkiseläinten huonot olot niin eduskunnan kuin median kautta julkiseen keskusteluun, tiivistää kampanjan Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Leo Stranius.