Uusi koe-eläindirektiivi rajoittaa jäsenmaiden oikeutta parempaan eläinsuojeluun


– Eläinsuojelujärjestöt Animalia ja SEY vaativat pikaisia toimia Suomen koe-eläinlainsäädännön tiukentamiseksi

Animalian ja SEY:n tiedote 8.9.2010

Euroopan parlamentin tänään hyväksymä koe-eläindirektiivin uudistus ei hyvistä pyrkimyksistään huolimatta paranna merkittävästi koe-eläinten asemaa tai vähennä eläinten käyttöä tieteellisessä tutkimuksessa.

”Vaikka vanha, vuodelta 1986 peräisin oleva direktiivi on kipeästi kaivannut uudistamista, uuden koe-eläindirektiivin räikein epäkohta on kielto säätää sitä tiukempia kansallisia säädöksiä direktiivin voimaanastumisen jälkeen. Tämän vuoksi Suomen on kiireen vilkkaa ryhdyttävä toimiin koe-eläinlainsäädännön uudistamiseksi”, Animalian tiedottaja Tanja Eskola vaatii.

Eläinsuojeluliitto Animalia ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto muistuttavat, että Suomi on sitoutunut vähentämään koe-eläinten määrää, mistä ei saa lipsua eurooppalaisen lääketeollisuuden lobbausvoittona saavutetusta direktiivistä huolimatta. Eläinsuojelujärjestöt vaativat lakiin selkeää velvoitetta eläinkokeiden korvaamisesta vaihtoehtoisilla menetelmillä aina kun se on mahdollista sekä eläinkoetilastojen ulkopuolelle jäävän ”muun tieteellisen tutkimuskäytön” selkeää vähentämistä. Niin ikään rahoitusta eläinkokeille vaihtoehtoisten menetelmien kehittämiseen on Suomessa lisättävä.

”Uudesta koe-eläindirektiivistä löytyy myös eläinten hyvinvointia edistäviä uudistuksia. Esimerkiksi luvanantoa eläinkokeille tullaan tiukentamaan, ja koe-eläinten olosuhteisiin ja hyvinvointiin on aikaisempaa enemmän panostettava. Eläinsuojelujärjestöt asettavatkin nyt toivonsa näiden uudistusten tehokkaaseen toimeenpanoon ja valvontaan. Myös Euroopan Komissio tulee valvomaan uusien säännösten noudattamista. Yksi suurimpia pettymyksiä eläinsuojelujärjestöille taas on direktiivin epäonnistuminen kädellisten suojelussa”, tiivistää SEYn toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

Uuden koe-eläindirektiivin on määrä astua voimaan kahden vuoden kuluttua.

Lisätietoja:

Animalia: Tiedottaja Tanja Eskola, p. (09) 720 65 914, 050 302 81 70, tanja.eskola[at]animalia.fi

SEY: Toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö p. 050 371 2740, helina.ylisirnio[at]sey.fi

Lue lisää eläinkokeista Animalian verkkosivuilta

Vaihtoehtomenetelmäkeskus eläinkokeille FICAM (Finnish Centre for Alternative Methods)