Eduskuntavaalit 2011 – vastaukset eläinsuojelujärjestöille


Eläinsuojelulain kokonaisuudistus on tarkoitus aloittaa seuraavalla hallituskaudella. Kevään 2011 eduskuntavaaleissa valittavat kansanedustajat ja vaalien tuloksen pohjalta muodostettava hallitus ovat avainasemassa päättämässä siitä, miten eläimiä saa Suomessa tulevaisuudessa kohdella. Eläinsuojelulain lisäksi poliitikoilla on monia muita kanavia vaikuttaa eläinten hyvinvointiin.

Animalia ja SEY ovat tehneet omat vaalitavoitteensa, jotka voi lukea täältä.

Animalia ja SEY toteuttivat vaalikyselyn, johon saatiin vastauksia lähes 420 ehdokkaalta. Vastausten yhteenvetoa:

Kyselyyn vastanneet ehdokkaat olivat kaiken kaikkiaan varsin positiivisesti eläinsuojeluun suhtautuvia: jokainen esitetty kysymys sai yli 50 % kannatuksen vastaajien keskuudessa. Suurin yksimielisyys saavutettiin kotieläintukien suuntamisesta eläinten hyvinvointia parantaviin tuotantomuotoihin: yli 88 % vastanneista kannatti ehdotusta. Vähiten vastaajat lämpenivät parsinavetoiden kiellolle: tätä kannatti 58 % vastanneista, mutta toisaalta myös en osaa sanoa -vastausten määrä oli suuri.

Turkistarhauksen kieltämistä siirtymäajalla kannatti 73 % vastanneista. Huomattavan suurta kannatusta sai porsaiden kirurgisen kastraation kielto ilman kivunlievitystä, emakoiden porsimishäkkien kieltäminen sekä lemmikkieläinten pakollinen tunnistusmerkintä. Parsinavetoiden kiellon ohella vastustusta herätti ehdotus eläinsuojeluasioiden siirtämisestä maa- ja metsätalousministeriöltä ympäristöministeriölle.

Alta olevasta taulukosta löytyvät puolueiden ehdokkaiden kannat kuhunkin kysymykseen prosenteiksi muunnettuina. Prosenteissa eivät ole mukana Suomen työväen puolue ja Köyhien Asialla, joista molemmista vastasi vain yksi ehdokas.

Ehdokkaille esitetyt kysymykset:

1. Eläinasiavaltuutettu on viranomainen, joka mm. seuraisi eläinsuojelulain toteutumista Suomessa ja edistäisi eläinten hyvinvointia parantavia toimenpiteitä yhteistyössä niin viranomaisten, tuottajien kuin eläinsuojelujärjestöjenkin kanssa. Tulisiko Suomeen perustaa eläinasiavaltuutetun virka?

2. Tällä hetkellä maa- ja metsätalousministeriön rooli on kaksijakoinen: se vastaa sekä eläintuotannon kehittämisestä että eläinsuojelun toteutumisesta Suomessa.

Pitäisikö eläinsuojeluasiat siirtää maa- ja metsätalousministeriöltä ympäristöministeriölle?

3. Suurin osa suomalaisista emakoista porsii kaksi kertaa vuodessa ja viettää silloin noin 8 viikkoa kääntymisen estävässä porsimishäkissä. Ruotsissa häkkiä saa käyttää vain muutaman päivän ajan. Tulisiko porsimishäkkien käyttö kieltää Suomessa esimerkiksi Ruotsin mallin mukaisesti?

4. Tällä hetkellä lähes kaikki Suomessa syntyneet karjuporsaat kastroidaan kirurgisesti muutaman päivän ikäisinä. Toimenpiteen yhteydessä ei käytetä kivunlievitystä. Kirurginen kastraatio voitaisiin jo korvata rokotteella, mutta tämä ns. immunokastraatio on Suomessa vasta vähäisessä käytössä. Tulisiko karjuporsaiden kirurginen kastraatio ilman kivunlievitystä kieltää?

5. Suomalaisista lypsylehmistä suurin osa elää yhä parsinavetoissa. Parsikasvatus on sallittua myös lihantuotannossa. Pihattojen rakentaminen yleistyy kuitenkin jatkuvasti. Tulisiko kaikki nautojen parsikasvatus kieltää ja siirtyä nautojen pihattokasvatukseen?

6. Ennusteiden mukaan Suomen kotieläintuotanto tulee vaatimaan mittavia investointeja lähivuosina, jotta tuotanto säilyy kannattavana.

Tulisiko kotieläintuotannolle annettavat tuet suunnata erityisesti eläinten hyvinvointia parantaviin tuotantomuotoihin ja – ratkaisuihin?

7. Kasvispainotteinen ruokavalio hidastaa ilmastonmuutosta, edistää ihmisten terveyttä ja mahdollistaa tuotantoeläinten paremman kohtelun, kun eläimiä tarvitsee tuottaa aiempaa pienempiä määriä. Tulisiko kasvisperäisen ruuan osuutta pyrkiä lisäämään suomalaisten ruokavaliossa esimerkiksi edistämällä viikoittaisia kasvisruokapäiviä?

8. Maa- ja metsätalousministeriö tukee vuosittain useita eläinperäisten tuotteiden imagomarkkinointiin perustuvia kampanjoita. Esimerkiksi vuonna 2009 sikayrittäjien Possupedia-hanke sai ministeriöltä rahaa 250 000 euroa. Tulisiko eläinperäisten tuotteiden ns. imagomarkkinoinnin valtion rahoitus lopettaa?

9. Turkistarhauskiellot etenevät Euroopassa jatkuvasti. Tulisiko turkiseläinten häkkikasvatus kieltää siirtymäajalla myös Suomessa?

10. Varsinaisten koe-eläinten käyttömäärät ovat laskeneet lievästi viime vuosina. Sen sijaan eläinten muu tieteellinen käyttö (esimerkiksi GM-hiirten kasvatus) on lisääntynyt. Tulisiko Suomeen muodostaa toimintasuunnitelma, joka määrittää konkreettiset askeleet koe-eläinmäärien ja eläinkokeiden vähentämiseen ja lopettaa tuskallisimmat eläinkokeet vähitellen kokonaan?

11. Lemmikkieläinten tunnistusmerkinnällä sekä yhdenmukaisella rekisteröinnillä voidaan helpottaa löytöeläinten omistajien selvittämistä. Lisäksi ne auttavat laittoman pentutehtailun ja – kaupan ehkäisyssä ja korostavat vastuullista lemmikin omistajuutta. Tulisiko ainakin koirien ja kissojen tunnistusmerkintä määrätä pakolliseksi?

12. Eläinsuojelujärjestöjen tavoitteena on, että löytöeläinten kiinniotosta ja kuljetuksesta säädetään yksityiskohtaisesti. Lisäksi tulisi määrätä löytöeläintaloista eteenpäin sijoitettavien eläinten pakollisesta tunnistusmerkinnästä, rekisteröinnistä, rokotuksista ja sterilisaatiosta/kastraatiosta. Kannatatko edellä mainittuja tavoitteita?

13. Ihmistoiminta aiheuttaa tapaturmia luonnonvaraisille eläimille. Loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoidossa on hyvin vaihtelevia käytäntöjä eri puolella maata. Monin paikoin eläinten hoitoa tai kärsivän eläimen lopettamista ei ole järjestetty millään tavalla. Tulisiko loukkaantuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitoa, kuntoutusta ja luontoon vapauttamista tukea valtion toimesta?

Vastaukset puolueittain:

kyllä % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
ip 71 29 86 86 71 100 86 86 71 86 43 43 86
kesk 46 17 67 75 33 79 46 21 17 83 67 63 67
kok 64 41 77 77 32 91 73 55 41 59 68 68 68
kd 72 31 78 83 36 69 78 33 42 72 64 69 61
m2011 69 38 75 78 41 75 31 88 59 72 56 78 53
pp 66 66 69 77 43 69 63 86 63 57 40 60 60
ps 64 9 73 91 36 82 27 27 45 64 55 64 55
rkp 69 63 63 69 38 81 81 19 44 88 69 75 63
sdp 97 84 97 94 61 97 77 65 81 97 84 81 81
skp 100 86 89 96 82 93 79 79 89 93 82 93 86
vas 91 81 98 96 76 94 87 74 94 93 74 81 78
vihr 94 83 94 91 73 95 97 74 97 93 76 88 79
eos % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
ip 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
kesk 8 17 21 8 17 13 13 4 33 8 8 25 17
kok 5 18 9 18 23 5 5 14 18 14 18 23 14
kd 3 31 14 11 25 11 8 28 11 22 11 25 17
m2011 0 22 9 13 16 13 9 3 9 16 9 16 13
pp 9 11 20 17 31 14 14 6 14 17 17 23 14
ps 9 9 18 0 27 18 9 18 9 18 18 18 9
rkp 13 6 31 13 25 13 0 25 13 13 13 13 31
sdp 0 6 3 6 35 3 10 16 10 3 0 10 6
skp 0 7 7 0 14 7 4 18 7 4 14 7 11
vas 6 15 2 4 11 6 4 19 6 6 17 17 19
vihr 3 9 5 9 17 3 1 15 1 6 14 8 8
ei % 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
ip 29 57 14 14 14 0 14 14 29 14 57 57 14
kesk 46 67 13 17 50 8 42 75 50 8 25 21 17
kok 32 41 14 5 45 5 23 32 41 27 14 9 18
kd 25 39 8 6 39 14 14 39 47 6 25 6 22
pp 26 23 11 6 26 17 23 9 23 26 43 17 26
ps 27 82 9 9 36 0 64 55 45 18 27 18 36
rkp 19 31 6 19 38 6 19 56 44 0 19 13 6
sdp 3 10 0 0 3 0 13 19 10 0 16 10 13
skp 0 7 4 4 4 0 18 4 4 4 4 0 4
vas 4 4 0 0 13 0 9 7 0 2 9 2 4
vihr 3 8 1 1 10 2 3 11 2 1 10 4 13

Kaikki vastaajat:

Kaikki 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
kyllä 82 63 85 87 58 88 76 65 73 84 69 78 72
eos 4 15 9 9 20 7 6 15 9 10 13 14 14
ei 15 22 5 5 22 5 18 20 18 7 18 8 14