Europarlamenttivaalit 2009


Euroopan parlamenttiin valitaan 13 edustajaa Suomesta 7.6.2009 pidettävissä europarlamenttivaaleissa. Euroopan parlamentin jäsenillä on merkittävää vaikutusvaltaa koko EU:n alueella toteutettavaan eläinsuojelulainsäädäntöön. Erityisen ajankohtaisia asioita ovat esimerkiksi tällä hetkellä käsittelyssä olevat koe-eläinten suojelua koskeva direktiivi sekä eläinten teurastamista koskeva asetus.

Äänestyspäätökseesi saattaa vaikuttaa myös se, miten nykyiset edustajat ovat äänestäneet eläinsuojelua koskevissa äänestyksissä parlamentissa. Käy tutustumassa poimintoihin äänestystuloksista!

Eläinkokeet mainittiin vain yhdessä vaaliohjelmassa

Eläinkokeet mainittiin vain yhdessä vaaliohjelmassa

Puolueiden eläinsuojelumaininnat vaaliohjelmissa

Neljä puoluetta on maininnut eläinsuojelun jollain tapaa vaaliohjelmassaan.

Suomen Kristillisdemokraattien vaaliohjelma:

Pitkiä eläinkuljetuksia tulee vähentää poistamalla niiltä tuet ja kehittämällä pieniä, mahdollisesti siirrettäviä, teurastamoja.

Koko vaaliohjelma [pdf]

Suomen Sosialidemokraattisen puolueen vaaliohjelma:

Eläinsuojelulainsäädäntöä ja sen toimeenpanoa on tiukennettava EU:ssa.

Koko vaaliohjelma [pdf]

Vasemmistoliiton vaaliohjelma:

Euroopan unionin on varmistettava, että Suomessa ja Euroopassa saadaan syödä puhdasta, ekologisesti tuotettua lähiruokaa. Ruokaturvaan liittyy eläinten suojelu ja eläinten oikeuksien puolustaminen. Teuraseläinten tehotuotanto tuottaa koko ajan uusia ongelmia, sääntelystä huolimatta. Eläinten suojelussa on otettava huomioon kunkin jäsenmaan kansalliset erityispiirteet lajien säilymistä ja monimuotoisuutta kunnioittavalla tavalla.

Kilpailulainsäädäntö ei saa vaarantaa unionin alueen ruokaturvaa. EU:n maataloustukipolitiikalla ei saa rajoittaa luomutuotannon kansallista kehittämistä. Jäsenmailla on oltava oikeus elintarvikeomavaraisuuteen. Maatalouden tehotuotantoa suosivat vientituet on poistettava.

Tuotantoeläinten suojaa EU:ssa on parannettava. Muun muassa teuraseläinten pitkät kuljetukset on kiellettävä ja eläimille on taattava mahdollisimman lajityypillinen elämä ja kuolema.

Vihreiden vaaliohjelma (yhteinen Euroopan vihreiden kanssa):

Eläimiä on kohdeltava eettisesti niin maataloudessa kuin muutoinkin.

Kunnollinen eläinsuojelu on keskeisessä asemassa vihreiden toimintaohjelmassa. Sekä koti- että villieläinten suojelua on parannettava huomattavasti Euroopassa. Haluamme lopettaa eläinten pitkän matkan kuljetukset, tiukentamaan karjanhoidossa sovellettavia eläinsuojelunormeja sekä parantamaan voimassa olevan eläinsuojelulainsäädännön täytäntöönpanoa. Lihan kulutuksen vähentämistä on edistettävä ilmastonmuutokseen, elintarviketurvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin liittyvistä syistä. Haluamme, että turkiskauppa lopetetaan ja että eläinkokeet korvataan pian vaihtoehtoisilla menetelmillä, joissa ei käytetä eläimiä.

Koko vaaliohjelma [www]