Vaalitavoitteemme


Yleistavoitteemme vuoden 2014 eurovaaleihin on saada aikaan ajanmukainen ja kattava eläinten hyvinvointia koskeva puitelaki. Lisäksi meillä on kuusi päätavoitetta, jotka on esitelty alla. Tavoitteisiimme voi tutustua tarkemmin materiaalisivultamme löytyvien dokumenttien avulla.

OS180271. Tuotantoeläinten hyvinvointia on edistettävä

 • Kotieläintuotannossa siirryttävä eläinten hyvinvointia edistäviin tuotantotapoihin.
 • Siirryttävä elävien eläinten kuljetuksista yhä enemmän ruhojen kuljetukseen.
 • Eläinten kloonaaminen ruuantuotannossa kiellettävä.

2. Koe-eläinten käyttöä on vähennettävä ja vaihtoehtomenetelmiä edistettävä

 • Kokonaisvaltaisen EU-tason strategian luominen eläinkokeiden vähentämiseksi.
 • Tiukka seula EU:n tutkimusrahoitukselle – eettinen arviointi kaikille projekteille, joissa käytetään eläimiä ja EI kädellisten eläinten eläinkokeille. Lisäksi luotava pitkän aikavälin rahoitussuunnitelma vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien edistämiseksi.

ANX2174.TIF3. Koirien ja kissojen suojelu

 • On luotava tietokanta lemmikkien tunnistusta ja rekisteröintiä varten ja vaadittava kaikkien lemmikkieläinten pakollista tunnistusmerkitsemistä. Tietokantaan on päästävä kaikkialta EU:sta.
 • Työskentely sellaisen lainsäädännön kehittämiseksi, joka velvoittaisi jäsenmaat kissojen ja koirien kasvattajien ja myyjien lisensointiin.
 • Puuttuminen sellaiseen kissojen ja koirien jalostukseen, joka pyrkii liioiteltuihin ominaisuuksiin tai luo perinnöllisiä sairauksia ja aiheuttaa tätä kautta kärsimystä.

4. Luonnonvaraisten eläinten suojelua on kohennettava

 • Luotava rajoitteita eksoottisten eläinten kaupalle esimerkiksi nk. positiivilistan avulla
 • Vieraslajien leviämisen estämiseksi on luotava lainsäädäntöä, joka painottaa ennaltaehkäisyä (eksoottisten eläinten tuonnin, kaupan, pidon ja kasvattamisen rajoittaminen) ja ongelmien humaania hallintaa.
 • Villieläinten käyttäminen sirkuksissa on kiellettävä.

5. Kauppasopimusten avulla on edistettävä eläinten hyvinvoinnin toteutumista EU:n kauppakumppanimaissa

 • EU:n hyljetuotteiden kaupan kielto on säilytettävä voimassa.
 • Vientitukien poistaminen elävien eläinten kuljetuksilta.
 • Eläinten hyvinvointi tulee sisällyttää kauppasopimuksiin (esim. EU-USA).

6. Kaikessa lainsäädännössä on huomioitava ja tunnustettava, että eläimet ovat tuntevia olentoja.

 • Julkisissa hankinnoissa tulee huomioida eläinten hyvinvointi.

Lue lisää:

kissa ja koira