Vasemmistoliitto


VAS

Tutustu Vasemmistoliittoon: www.vasemmistoliitto.fi

Tältä sivulta löydät Vasemmistoliiton vastaukset Animalian ja SEY:n syksyllä 2013 tekemään eläinpoliittiseen kyselyyn. Alta löydät myös puolueen kansanedustajien eläinsuojeluun ja eläimiin liittyvät valtiopäivätoimet.

Animalian ja SEY:n eläinpoliittinen kysely

1. Miten puolueenne toimii eläinsuojelun edistämiseksi? Mitä poliittisia toimenpiteitä eläinsuojelun edistämiseksi puolueenne on kuluvalla hallituskaudella tehnyt?

Vasemmistoliiton poliittiseen tavoiteohjelmaan on kirjattu seuraavaa:
– Saimaannorpan pelastamiseksi on kiellettävä verkkokalastus Saimaalla huhtikuusta kesäkuun loppuun.
– Eläinsuojeluvalvontaa on lisättävä. Eläinsuojelurikoksien rangaistuksia on kovennettava.
– Turkistarhaajille on luotava luopumisjärjestelmä, jolloin turkistarhauksesta voidaan luopua siirtymäajan jälkeen. Tarhojen sukupolvenvaihdoksista on luovuttava tukemalla siirtymistä toiseen elinkeinoon.
– Petoeläinten suojelemiseen on panostettava ja salametsästys saatava loppumaan valvontaa ja lainsäädäntöä tiukentamalla.
– Tuotantoeläimille on taattava mahdollisimman lajityypillinen elämä ja kivuton kuolema. Pitkän matkan teuraskuljetukset tulee kieltää.
– Tehotuotannosta pitää luopua edistämällä ja tukemalla paikallista ruuan alkutuotantoa ja jalostusta.

Puolueemme on eduskuntatyössä huomioinut eläinsuojelun edistämiseen liittyvät kysymykset ja vienyt niitä aktiivisesti eteenpäin valiokunnissa.

2. Mitä puolueenne pitää suurimpina epäkohtina eläinsuojelussa Suomessa?

Vasemmistoliitto pitää yhtenä isona epäkohtana kaikkien tuotantoeläinten (l. turkistarhat, ruuantuotanto) huonoja oloja ja huonoa kohtelua. Lisäksi salametsästyksen valvonta on riittämätöntä ja lainsäädäntö asian suhteen liian löysä.

Eläinsuojelurikosten rangaistusjärjestelmää tulisi kehittää ja eläintenpitokieltoa tulisi vahtia tehokkaammin.

3. Onko puolueenne mielestä Suomen eläinsuojelulaki riittävällä tasolla? Miksi on tai jos ei ole, miten sitä tulisi muuttaa?

Eläinsuojelulaki on ajastaan jäljessä. Eläinsuojelurikoksia koskevaa lainsäädäntöä tulisi tiukentaa, turkistarhaus tulisi kieltää ja tuotantoeläinten luonnollisten tarpeiden toteuttamisen mahdollisuuksia tulisi lisätä lainsäädännön kautta. Tilakokoja tulisi rajata, tällä voitaisiin ehkäistä tilanteita, joissa muutama henkilö on vastuussa useista sadoista eläinyksilöistä.

4. Onko puolueenne mielestä eläinsuojeluvalvonta hoidettu Suomessa riittävän hyvin? Jos ei, miten tilannetta pitäisi mielestänne parantaa?

Eläinsuojeluvalvontaa tulisi lisätä ja vapaaehtoisista valvojista siirtyä työsuhteessa oleviin valvojiin. Tällöin työnantaja voisi olla esim. valtio tai kunta. Eläinsuojeluneuvojat voisivat jatkaa vapaaehtoisina. Vapaaehtoisen eläinsuojeluvalvonnan ongelma on valvojien auktoriteetin puute ja se, että he voivat ainoastaan neuvoa käyntikohteissa kohtaamiaan eläintenpitäjiä.

5. Onko puolueessanne erityistä ryhmää tai toimielintä, jolle eläinsuojeluasiat kuuluvat?

Vasemmistoliitolla on ympäristötyöryhmä, jonka alaisuuteen myös eläinpolitiikka kuuluu.

6. Suomalainen kotieläintuotanto ei ole ongelmatonta, ja kotieläintuotanto on myös yksi merkittävistä ilmastonmutosta edistävistä tekijöistä.
a) Mitä puolueenne pitää suomalaisen kotieläintuotannon keskeisimpinä ongelmina, ja miten puolueenne on ongelmia pyrkinyt ratkaisemaan?

Eläimillä ei ole nykymuotoisessa tuotannossa minkäänlaisia edellytyksiä toteuttaa luonnollista käyttäytymistään. Teuraskuljetukset ovat usein pitkiä ja tuottavat eläimille turhaa stressiä ja kärsimystä. Myös luomutuotannon kriteerejä tulisi kiristää ja erityisesti eläinten hyvinvointia koskevia säännöksiä tulisi olla enemmän. Esimerkiksi ulkoilumahdollisuuden tulee koskea kaikkia eläimiä, myös luomutuotannossa.

b) Pitäisikö eläinten hyvinvointia ja ilmastonsuojelua edistää ruokapoliittisella linjauksella, joka edistäisi nykyistä kasvis- ja luomupainotteisempaa ruokailua?

Kyllä. Vasemmistoliito vaatii tätä myös kaikissa ohjelmissaan ja asiakirjoissaan. On kuitenkin muistettava, ettei ihmisten kulutusvalintoihin voi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti vaikuttamatta koko yhteiskuntapolitiikkaan. Poliittisilla päätöksillä on mahdollistettava myös vähävaraisten ruokakuntien kasvisruokailu.

7. Mikä on puolueenne kanta turkistarhaukseen, turkistarhauksen tulevaisuuteen Suomessa sekä tarhauksen tukemiseen yhteiskunnan varoin, esimerkiksi investointitukien ja lomitusjärjestelmän kautta? Entä millä tavoin puolueenne mielestä turkistarhaukseen liittyviä eettisiä ja hyvinvointiin liittyviä epäkohtia tulee ratkaista?

Vasemmistoliitto vastustaa turkistarhausta ja tähtää yhteiskuntaan, jossa turkistarhaus on kielletty.

Turkistarhaajille on luotava luopumisjärjestelmä, jolloin turkistarhauksesta voidaan luopua siirtymäajan jälkeen. Tarhojen sukupolvenvaihdoksista on luovuttava tukemalla siirtymistä toiseen elinkeinoon.

8. Panostaako valtio puolueenne mielestä riittävästi koe-eläinten määrän vähentämiseen ja eläinkokeiden vaihtoehtojen kehittämiseen?

Ei. Eläinkokeet korvaavien vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien kehittämistä, tukemista ja käytön edistämistä tulisi tehdä aktiivisemmin. Eläinkokeista tulee pyrkiä eroon.