Animalia iloitsee Irlannin päätöksestä kieltää turkistarhaus


Animalian tiedote 12.10.2009

Irlanti päätyi lauantaina 10.10. lakkauttamaan turkistarhauksen. Vihreiden ajama ohjelma kieltää turkistarhauksen maassa kolmen vuoden siirtymäajalla. Animalia iloitsee päätöksestä, joka on jatkoa maassa pitkään käydylle keskustelulle alan kieltämisestä.

”Vuonna 2005 ehdotus tarhauskiellosta äänestettiin Irlannissa vielä kumoon, vaikka tarhoja ei maassa monia olekaan. Valmius hyväksyä kielto nyt kertoo yleisestä eurooppalaisesta trendistä, jossa turkiseläinten häkkikasvatusta ei enää pidetä eettisesti hyväksyttävänä käytäntönä”, toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara Animaliasta sanoo.

Iso-Britanniassa turkistarhaus on ollut kiellettyä vuodesta 2003 alkaen. Suuntaus on selkeä monissa muissakin Euroopan maissa: tuoreimpia päätöksiä edustaa Tanskan kesällä asettama kielto kettujen tarhaamiselle. Kielto toteutetaan siirtymäajalla. Kaikkiaan kymmenen Euroopan valtiota on jo lainsäädännöllä kokonaan kieltänyt tai rajoittanut voimakkaasti turkistarhauksen harjoittamista maassa.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara, p. (09) 720 65 910, 050 384 5072

Tiedottaja Eeva Suhonen, p. (09) 720 65 914, 050 302 81 70