Animalia tapasi eduskuntaryhmät ja vaati turkistarhauksen lopettamista valmistelevan työryhmän perustamista


– Puolueiden edustajista osa halusi eläimille hyvinvointia tarhoilla, osa turkistarhauskieltoa

Animalian tiedote 30.11.2010

Animalia tapasi eduskuntaryhmien edustajia eduskuntatalossa tänään tiistaina 30. marraskuuta. Animalia esitti Turkistarhaton Suomi 2025 -kampanjan nimissä vaatimuksen turkistarhauksen lopettamista valmistelevan työryhmän perustamisesta. Tilaisuudessa oli paikalla edustaja kaikista eduskuntaryhmistä kristillisdemokraatteja ja perussuomalaisia lukuun ottamatta.

Kokoomuksen ja SDP:n edustajat korostivat tilaisuudessa, että heidän puolueidensa sisällä on erilaisia kantoja turkistarhaukseen, mutta SDP:n edustaja Satu Taiveaho asettui henkilökohtaisesti kannattamaan tarhauksen kieltämistä, kokoomuksen edustaja Hanna-Leena Hemmingin painottaessa eläinten hyvinvoinnin riittävän tason takaamista turkistarhauksessa. Samoin keskustan edustaja Jari Leppä ja RKP:n edustaja Mats Nylund korostivat, että eläinten hyvinvointi on taattava tarhauksessa, mutta kertoivat puolueidensa kannattavan turkistarhausta elinkeinona, vaikka soraääniäkin puolueista löytyy. Vihreiden ja Vasemmistoliiton edustajat Johanna Sumuvuori ja Annika Lapintie asettuivat tukemaan Animalian Turkistarhaton Suomi 2025 –kampanjan tavoitetta ja puolueidensa linjan mukaisesti vaativat turkistarhauksesta luopumista. Aloite turkistarhauksen lopettamista valmistelevan työryhmän perustamisesta sai myös kannatusta.

”Turkistarhauksesta luopumisen on tapahduttava sosiaalisesti kestävästi ja siten, että tilanne on ennakoitavissa yrittäjille. 1980-luvulta tähän päivään tarhojen määrä on pudonnut yli 6000 tarhasta noin 1000 turkistarhaan. Loput tarhaajat yhteiskunnallamme on varaa tukea muihin elinkeinoihin tai eläkkeelle”, esitti Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara.

”Häkkikasvatuksessa turkiseläinten olosuhteita ei voi luoda sellaisiksi, että eläimet voisivat hyvin. Kun tarhausnormeja on ulkomailla nostettu eläinsuojelun perustason takaaviksi, on tarhaus muuttunut taloudellisesti kannattamattomaksi ja loppunut. Tämän vuoksi Animalia ei näe muuta mahdollisuutta kuin tarhauksen kieltämisen siirtymäajalla, viimeistään vuoteen 2025 mennessä”, kampanja- ja koulutuspäällikkö Kati Pulli korosti.

Tapaamisen yhteydessä Animalia jakoi kaikille kansanedustajille tietopaketin, joka käsittelee turkistarhauksen vaikutuksia eläinten hyvinvointiin sekä alan taloudellisia ja kansainvälisiä suuntauksia.

Seuraavan vaalikauden aikana eläinsuojelulain uudistus on ajankohtainen. Animalia tähtää siihen, että kevään eduskuntavaalit tuottavat eduskunnan, joka kykenee tekemään turkistarhauksen suhteen ratkaisuja, jotka liittävät Suomen takaisin eläinsuojelullisesti edistykselliseen länsieurooppalaiseen joukkoon.

Animalian tavoitetta turkistarhattomasta Suomesta vuoteen 2025 mennessä asettui keväällä tukemaan yli 100 eri alojen vaikuttajaa. Turkistarhaton Suomi 2025 -kampanja on kerännyt Facebookissa yli 12 000 kannattajaa. Animalian internetsivujen kautta ja postikorttiviestein kansanedustajiin on vedonnut tähän mennessä yli 2000 suomalaista vaatien toimia turkistarhauksen kieltämiseksi.

Lisätietoja:

Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara, p. 050 384 5072, (09) 720 65 910

sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@animalia.fi

Turkistarhaton Suomi 2025 -kampanjasivut

Turkistarhaton Suomi 2025 Facebookissa