Ankarammat tuomiot eläinrääkkäyksestä tarvitsevat tuekseen ankarampaa valvontaa


Animalian tiedote 17.6.2010

Eläinsuojeluliitto Animalia kiittelee kauan odotettua lakiesitystä rikoslain tiukennuksesta eläinsuojelurikosten osalta, mutta muistuttaa, etteivät kovemmat rangaistukset ja eläintenpitokiellot toteudu, jollei viranomaisvalvonnalla saada rikollisia tuomiolle asti.

Animalian mielestä lakiesitys on tärkeä askel oikeaan suuntaan. Se viestii siitä, ettei eläinten asema yhteiskunnassamme ole yhdentekevä, vaan että eläimiin kohdistuvat rikokset ovat tuomittavia paitsi moraalisesti, myös lain edessä.

”Oikeammansuhteiset rangaistukset tarkoittavat, että maassamme halutaan ottaa eläinsuojelurikokset vakavasti. Viranomaisten haasteeksi jää tapausten saattaminen oikeuteen tuomittavaksi. Tuomioistuimissa puolestaan ratkeaa käytetäänkö eläinsuojelurikosten kohdalla muutakin kuin rangaistusasteikon alapäätä. Eläinten itsensä kannalta nimenomaan kattavat ja pitkäaikaiset tai pysyvät eläintenpitokiellot ovat ensiarvoisen tärkeitä”, huomauttaa Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara.

Eduskunnalle huomenna perjantaina 18. kesäkuuta annettavan esityksen mukaan rikoslakiin lisättäisiin säännös törkeästä eläinsuojelurikoksesta, johon tuomittaisiin, kun rikos on tehty erityisen raa’alla tai julmalla tavalla, rikoksen kohteena on huomattavan suuri määrä eläimiä tai sillä on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä. Törkeästä eläinsuojelurikoksesta tuomittu olisi samalla määrättävä eläintenpitokieltoon ellei sen määräämättä jättämiseen olisi erityisen painavia syitä. Samalla perustettaisiin valtakunnallinen Oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämä rekisteri, johon tuomioistuinten määräämät eläintenpitokiellot merkittäisiin.

Rangaistus törkeästä eläinsuojelurikoksesta olisi lakiesityksen mukaan vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta. Tällä hetkellä enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara, p. 050 384 5072, (09) 720 65 910,

Tiedottaja Tanja Eskola, p. 050 302 81 70, p. (09) 720 65 914.

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@animalia.fi