Eläinpoliittinen vaalikone listaa eläinten edustajat kuntavaaleissa


Animalian ja SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton Eläinkunta-kampanja tuo kuntavaaleihin eläinten näkökulman. Järjestöjen yhteinen eläinpoliittinen vaalikone on avattu äänestäjille tänään.

Vaalikoneessa ehdokkaiden on ollut mahdollista saada Eläinten edustaja -merkki. Merkin saaneet ehdokkaat kannattavat kaikkia Animalian ja SEYn vaalitavoitteita. Vaalikoneesta selviävät ehdokkaiden mielipiteet esimerkiksi julkisiin ruokapalveluihin, eläinsuojeluvalvontaan ja löytöeläinkysymyksiin.

elainkunta_logo_RGB_puuteri”Haluamme tuoda esiin eläinnäkökulman myös kunnissa. Niissä tehdään yllättävän paljon päätöksiä, jotka vaikuttavat eläinten hyvinvointiin. Julkisten ruokapalveluiden aterioita on muutettava kasvispainotteisemmaksi ja eläintuotteiden osuutta on vähennettävä. Lisäksi eläinsuojeluvalvontaa on tehostettava niin, että jokaisessa kunnassa on nimetty päivystävä valvontaeläinlääkäri ja kaikki sääntömääräiset eläinsuojelutarkastukset saadaan tehtyä. Nyt näin ei tapahdu”, kertoo Animalian eläinsuojeluasiantuntija Laura Uotila.

Lisäksi kuntien tulee ottaa vastuulleen irrallaan tavattujen seura- ja harrastuseläinten kiinniotto ja kuljetus sekä näistä koituvat kustannukset. Myös löytöeläinten hoidon laatua tulee parantaa.

”Kunnilla on velvollisuus huolehtia löytöeläinten hoidosta 15 päivän ajan. Tällä hetkellä löytöeläintoimintaa kilpailutettaessa ainoana valintakriteerinä käytetään yleensä hintaa. Kuntien löytöeläintoiminnasta vastaaville tulisi säätää pätevyysvaatimukset, joilla varmistutaan eläinten hyvästä hoidosta. Eläinten kiinniotto ja kuljetus ovat myös tällä hetkellä lähinnä vapaaehtoisten varassa. Kuntien tulee vastata kiinniotosta ja kuljetuksesta sekä näistä koituvista kustannuksista, sanoo SEYn toiminnanjohtaja Kati Pulli.

Järjestöt vaativat kunnilta myös nimettyä tahoa, joka vastaa luonnonvaraisten loukkaantuneiden eläinten kuljetuksesta ja hoidosta.

Animalian ja SEYn kaikki kuntavaaliteemat:

1. Julkisten ruokapalveluiden ateriatarjonta on muutettava nykyistä kasvispainotteisemmaksi ja eläinkunnan tuotteiden osuutta vähennettävä, esimerkiksi kasvisruokapäiviä käyttöön ottamalla.
2. Jokaisella kunnalla tulee olla nimetty päivystävä valvontaeläinlääkäri.
3. Eläinsuojeluvalvonnan resursseja kunnissa on lisättävä niin, että kaikki sääntömääräiset eläinsuojelutarkastukset saadaan toteutettua.
4. Kuntien tulee ottaa vastuulleen irrallaan tavattujen seura- ja harrastuseläinten kiinniotto ja kuljetus sekä näistä koituvat kustannukset. Lisäksi löytöeläinten hoidon laatua tulee parantaa.
5. Kaikkien kuntien tulee nimetä taho, johon hoitoa tarvitsevat luonnonvaraiset eläimet voi kuljettaa sekä vastata kuljetuksesta ja hoidosta koituvista kustannuksista.
6. Kuntiin tulee perustaa eläinsuojelutoimijoiden yhteistyöelin.

Eläinpoliittinen vaalikone on osoitteesta: vaalikone.elainpolitiikka.fi
Taustatiedot Animalian ja SEYn kuntavaaliteemoista.

Lisätietoa:

Laura Uotila
eläinsuojeluasiantuntija, Animalia
puh. 050 543 9601
laura.uotila(at)animalia.fi

Kati Pulli
toiminnanjohtaja, SEY Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto
puh. 050 371 2740
kati.pulli(at)sey.fi