Eläinsuojelujärjestöt: eläimet on aina tainnutettava ennen teurastamista – Euroopan markkinoilla tainnuttamatta teurastettua lihaa ilman merkintää


Valtioneuvosto käsittelee 4.4. eläinsuojelulain muutosta, jolla pannaan täytäntöön EU:n asetus eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä. Asetus sisältää eläinten suojelun vähimmäisvaatimukset teurastuksen ja lopetuksen yhteydessä ja sen tavoitteena on parantaa eläinten hyvinvointia. EU:n lopetusasetus ei edellytä eläimen tainnutusta uskonnollisissa teurastuksissa, mutta asiasta voidaan säätää tiukemmin kansallisessa eläinsuojelulaissa.

– Voimassa oleva lainsäädäntömme sallii uskonnollisen teurastuksen, jossa verenlasku aloitetaan samanaikaisesti eläimen tainnuttamisen kanssa. Ministeriö esittää, että tämä sääntely säilytetään ennallaan. Eläinsuojelujärjestöt eivät tätä hyväksy. Olemme sitä mieltä, että kaikki eläimet on kärsimyksen minimoimiseksi aina tainnutettava ennen teurastamista, kertoo Animalian toiminnanjohtaja Kati Pulli.

Järjestöt esittävät lainsäädäntöön kirjattavaksi, että kaikissa, mukaan lukien uskonnollisissa teurastuksissa, eläimen tainnuttaminen tulisi poikkeuksetta tehdä ennen verenlaskua.

– Tainnuttamisen ja verenlaskun aloittamisen samanaikaisuuden toteuttaminen ja valvominen ei käytännössä ole mahdollista. Tällöin on olemassa suuri riski siitä, että verenlaskun aloittaminen tapahtuu ennen tainnuttamista. Eläin tuntee kipua ja ylimääräistä stressiä ennen tajunnan menettämistä, ja turhan kivun ja stressin tuottamista on näkemyksemme mukaan ehdottomasti vältettävä, kommentoi SEYn toiminnanjohtaja Helinä Ylisirniö.

EU ei vaadi lihan merkitsemistä teurastustavan mukaan. Osassa Euroopan maista eläimiä teurastetaan tainnuttamatta huomattavasti enemmän kuin maan uskonnolliset markkinat tarvitsevat. On todennäköistä, että osa uskonnollisesti teurastetusta lihasta päätyy tavanomaisen lihan markkinoille. Uskonnollisesti teurastettua lihaa saattaa siis Suomessakin päätyä kuluttajien lautasille näiden sitä tietämättä.

– Lihan alkuperän ja teurastustavan tulisi olla kuluttajien tiedossa. Yhdymme eurooppalaisten eläinsuojelujärjestöjen vaatimukseen lihan merkintäpakosta. Lisäksi on tärkeää, että niin kauan kuin tainnuttamatta teurastus on sallittua, valvontaa kehitetään ja eläinten määrä minimoidaan. Uskonto määrittää sallitut teurastustavat muslimeilla, joilla sitä kutsutaan halal-teurastukseksi ja juutalaisilla, joille uskonnollisesti teurastettu liha on kosher. Sekä kosher- että halal-lihaan liittyy tapa teurastaa eläin ilman tainnuttamista, muistuttaa Ylisirniö.

Lain noudattamista tulee järjestöjen mielestä valvoa tiukasti.

– Tarkastuseläinlääkärin on eläinsuojeluasetuksen mukaan oltava läsnä aina, kun kyse on uskonnollisista teurastuksista. Eläimiä ei saa lain mukaan teurastaa tainnuttamatta muualla kuin teurastamossa tai teurastuspaikassa. Kaikkiin lain rikkomuksiin on ankarasti puututtava, vaatii Pulli.

LISÄTIEDOT

EU:n asetusta eläinten suojelusta lopetuksen yhteydessä alettiin soveltaa Suomessa 1.1.2013. Valtioneuvosto hyväksyy hallituksen esityksen eläinsuojelulain ja rikoslain muuttamisesta 4.4., minkä jälkeen lakiehdotus toimitetaan eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunta aloittaa asian käsittelyn huhtikuussa.
Belgialaisen eläinsuojelujärjestö GAIA:n video tainnuttamatta teurastamisesta:
http://www.gaia.be/nl/gaia-tv/onverdoofd-slachten